dr hab. Wojciech Bizon, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
058-523-1323
tel. sekretariat:
1324
nr pokoju:
328
WWW:
Inne funkcje:

Prezes Zarządu Univentum Labs sp. z o.o. | spółka celowa UG 

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w sesji zimowej w roku akademickim 2022/23 - wyłącznie poprzez MsTeams:

środa 8 lutego, godz. 17-18.30

link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGFlMWRhMzMtMWI3OS00ZDM2LWE2NWYtNjRhNmE5NTc0OGE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22127ac7e4-69ce-4d73-9c2c-87e7ef3ae6e1%22%7d 

Z uwagi na skalę egzaminów, nie odpowiadam na indywidualne maile dotyczące punktacji, usprawiedliwień nieobecności, poprawek itp. Stosowne informacje będą upublicznione na stronach WE.

Egzaminy poprawkowe odbędą się w zimowej sesji poprawkowej. Terminy ustalone zostaną po feriach.