dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik, prof. UG

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
zastępca dyrektora instytutu
telefon:
58-523-1394
tel. sekretariat:
1390
nr pokoju:
219
Inne funkcje:

kierownik Zakładu TMiS i Studiów Podyplomowych Marketing Międzynarodowy, członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów i Komisji ds. Etyki Badań Naukowych

 

 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje

konsultacje w semestrze letnim

środa godz. 11.45-13.15

  

     

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Osoby, które nie zaliczyły testu, proszone są o pojawienie się na konsultacjach w semestrze letnim między 18.02 a 29.02.2019 r. w celu poprawy kolokwium. Terminy konsultacji zostaną podane najpóźniej 18.02. br.

 

   

UWAGI

W zakładce "Publikacje" podano jedynie wydania od 2008r. Wykaz wybranych wcześniejszych publikacji znajduje się w zakładce "Profil naukowy".