dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik, prof. UG

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
zastępca dyrektora instytutu
telefon:
58-523-1394
tel. sekretariat:
1390
nr pokoju:
219
Inne funkcje:

kierownik Zakładu TMiS i Studiów Podyplomowych Marketing Międzynarodowy, członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów i Komisji ds. Etyki Badań Naukowych

 

 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne

KONSULTACJE W SEMESTRZE LETNIM 

środa, g. 11.30-13.00

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW 1. ROKU MSG   (licenc. - 1. rok SS1)     

 - wyniki z przedmiotu WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA są opublikowane; 10p. - bdb, 9p. - db+, 8p. i 7p. - db,  6p. - dst+,  5p. - dst,

 - podane oceny są ostateczne - nie ma ŻADNEJ możliwości ich zmiany  - system "sprawdzał" wyniki dwukrotnie, później dwukrotnie sprawdzono oceny metodą konwencjonalną,

- osoby, które nie mają dotąd przypisanej oceny były nieobecne,

- TEST POPRAWKOWY odbędzie się w dn. 28.02.2018r. (środa), g. 10.15,  sala C 301,

                               

UWAGI

W zakładce "Publikacje" podano jedynie wydania od 2008r. Wykaz wybranych wcześniejszych publikacji znajduje się w zakładce "Profil naukowy".