dr Grzegorz Pawłowski

stanowisko:
st. wykładowca
funkcja:
telefon:
058-523-1179
tel. sekretariat:
1420
nr pokoju:
312
WWW:
Inne funkcje:
Informacje dla studentów

 

 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ
Przedsiębiorczość dla każdego – nie ma genu lidera
INNE
ANALIZA OTOCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA (FIRMY)
Działalność przedsiębiorstwa we współczesnym otoczeniu
DECYZJE INWESTYCYJNE
POLITYKA GOSPODARCZA I SPOŁECZNA
SEMINARIA