dr Grzegorz Pawłowski

stanowisko:
st. wykładowca
funkcja:
telefon:
058-523-1179
tel. sekretariat:
1420
nr pokoju:
312
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
  • 1989 - magister ekonomii
  • 1994 - doktor nauk ekonomicznych (Wpływ zmian społeczno-ekonomicznych w Polsce na funkcjonowanie portów morskich) - wszystkie stopnie naukowe zdobyte na Wydziale Ekonomicznym UG, 1990 - 1994 asystent w Katedrze Polityki Gospodarczej, od 1995 r. adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej
Publikacje
Zainteresowania
  • Zarządzanie strategiczne
  • Polityka gospodarcza
Inne
  • Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
  • Staże naukowe w: Agder College, Kristiansand Norwegia 1991, University of Verona - 1994, University of Edinbourgh 1995