Studia niestacjonarne II stopnia

  • Program studiów jest realizowany w postaci zajęć dydaktycznych odbywających się w blokach sobotnio-niedzielnych według wyznaczonego przed rozpoczęciem semestru kalendarza, z myślą o osobach już pracujących i chcących podnieść swoje umiejętności i kompetencje oraz osobach chcących podjąć pracę już podczas studiów.

  • Na Wydziale Ekonomicznym możesz studiować na studia drugiego stopnia na kierunkach
    • Ekonomia
    • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

 

  • Wybór specjalności następuje od 1. semestru (już podczas rekrutacji na studia).

  • Student WE korzysta z elektronicznych baz danych, biblioteki, nowoczesnej infrastruktury, elektronicznego portalu i e-indeksu.

  • Dzięki dobrej organizacji zajęć i praktycznym profilom kształcenia na WE uzyskasz ceniony przez pracodawców dyplom Uniwersytetu Gdańskiego oraz bezcenne relacje zawodowe.

Wybierz specjalności, na których będziesz mógł/mogła studiować oraz rozwijać swoje zainteresowania:

 

 

 

Analityk rynku
Specjalność na kierunku Ekonomia
Ekonomika transportu i logistyka
Specjalność na kierunku Ekonomia
Finanse w przedsiębiorstwach
Specjalność na kierunku Ekonomia

 

Handel zagraniczny
Specjalność na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Międzynarodowa ekonomia menedżerska
Specjalność na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Międzynarodowe strategie marketingowe
Specjalność na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

 

   
  Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia
Kierunek o profilu praktycznym