Studia niestacjonarne II stopnia

  • Program studiów jest realizowany w postaci zajęć dydaktycznych odbywających się w blokach sobotnio-niedzielnych według wyznaczonego przed rozpoczęciem semestru kalendarza, z myślą o osobach już pracujących i chcących podnieść swoje umiejętności i kompetencje oraz osobach chcących podjąć pracę już podczas studiów.

  • Na Wydziale Ekonomicznym możesz studiować na studia drugiego stopnia na kierunkach
    • Ekonomia
    • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

 

  • Wybór specjalności następuje od 1. semestru (już podczas rekrutacji na studia).

  • Student WE korzysta z elektronicznych baz danych, biblioteki, nowoczesnej infrastruktury, elektronicznego portalu i e-indeksu.

  • Dzięki dobrej organizacji zajęć i praktycznym profilom kształcenia na WE uzyskasz ceniony przez pracodawców dyplom Uniwersytetu Gdańskiego oraz bezcenne relacje zawodowe.

Wybierz specjalności, na których będziesz mógł/mogła studiować oraz rozwijać swoje zainteresowania:

Ekonomika transportu i logistyka
Specjalność na kierunku Ekonomia
Finanse w przedsiębiorstwach
Specjalność na kierunku Ekonomia

 

Handel zagraniczny
Specjalność na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Międzynarodowa ekonomia menedżerska
Specjalność na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze