Studia niestacjonarne II stopnia

 • Program studiów jest realizowany w postaci zajęć dydaktycznych odbywających się w blokach sobotnio-niedzielnych według wyznaczonego przed rozpoczęciem semestru kalendarza, z myślą o osobach już pracujących i chcących podnieść swoje umiejętności i kompetencje oraz osobach chcących podjąć pracę już podczas studiów.

 • Na Wydziale Ekonomicznym możesz studiować na studia drugiego stopnia na kierunkach
  • Ekonomia
  • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
  • Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology

 

 • Na kierunkach Ekonomia oraz Międzynarodowe stosunki gospodarcze ścieżka studiów kształtowana jest w ramach wyboru modułów specjalnościowych.

 • Rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia na kierunki: Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze prowadzona jest na kierunek. Wybór modułu specjalnościowego (realizowanego w sem. 2-4) następuje pod koniec 1. semestru studiów. 

 • Student WE korzysta z elektronicznych baz danych, biblioteki, nowoczesnej infrastruktury, elektronicznego portalu i e-indeksu.

 • Dzięki dobrej organizacji zajęć i praktycznym profilom kształcenia na WE uzyskasz ceniony przez pracodawców dyplom Uniwersytetu Gdańskiego oraz bezcenne relacje zawodowe.

Wybierz specjalności, na których będziesz mógł/mogła studiować oraz rozwijać swoje zainteresowania:

 

 

 

 

 

 
 Moduły specjalnościowe
na kierunku Ekonomia
Moduły specjalnościowe
na kierunku MSG

 

   
  Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia.
Health Care Technology.

Kierunek praktyczny – od 2024 r. studia podyplomowe