Studia II stopnia

  • Masz już dyplom licencjacki, inżynierski, bądź magisterski w innej dziedzinie? Dołącz do studentów Wydziału Ekonomicznego i skorzystaj z nieograniczonych możliwości planowania swojej przyszłości zawodowej.

  • Studia te trwają 2 lata (4 semestry) w trybie stacjonarnym (studia dzienne) lub niestacjonarnym (studia zaoczne)
    i kończą się uzyskaniem tytułu magistra i dyplomu UG cenionego przez pracodawców.

  • Nauka na studiach magisterskich bazuje na modułach zajęć służących zdobywaniu podstawowej i pogłębionej wiedzy teoretycznej, a jednocześnie umiejętności wykorzystania jej w praktyce. To rozszerza Twoje perspektywy twórczej i kreatywnej pracy w wielu ciekawych zawodach!

  • Student WE korzysta z elektronicznych baz danych, biblioteki, nowoczesnej infrastruktury, elektronicznego portalu i e-indeksu.

  • Dyplom studiów magisterskich upoważnia również do aplikowania na studia doktoranckie, podyplomowe i kolejne magisterskie. 

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne