Studia I stopnia stacjonarne - MSG: Projekty w biznesie międzynarodowym
Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • zagadnień dotyczących realizowania projektów w przedsiębiorstwie,
 • zarządzania projektami europejskimi oraz zasad pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych gospodarki i polityki UE,
 • wpływu integracji europejskiej na działalność przedsiębiorstwa oraz sposobów dostosowania strategii przedsiębiorstw do działania w konkurencyjnym otoczeniu.

Absolwent nabywa umiejętności:

 • przygotowania i realizowania projektów w przedsiębiorstwie, zarówno w biznesowych i europejskich,
 • analitycznego i strategicznego myślenia w kontekście działalności przedsiębiorstw w otoczeniu międzynarodowym.

Uzyskane efekty uczenia się umożliwiają absolwentowi:

 • pracę w przedsiębiorstwach w działach realizujących swoje zadania w oparciu o metody projektowe,
 • pracę w działach specjalizujących się w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich,
 • pracę w instytucjach zajmujących się wdrażaniem funduszy europejskich oraz korzystających z nich np. inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, stowarzyszenia, izby gospodarcze itp.
 • pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą na rynkach międzynarodowych (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki rynku europejskiego).

Przedmioty specjalnościowe:

 • Metodyka projektów
 • Gospodarka europejska
 • Procesy w projektach
 • Finanse w projektach 
 • Narzędzia informatyczne w projektach 
 • Strategie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
 • Fundusze strukturalne i projekty europejskie
 • Projekty w praktyce Ewaluacja i kontrola projektów
 • Przedsiębiorczość – systemy wspierania
 • Warsztat projektowy

Opiekun specjalności:dr Maciej Krzemiński

Katedra Badań Integracji Europejskiej
e-mail: m.krzeminski@ug.edu.pl