Studia II stopnia stacjonarne - MSG: Międzynarodowe strategie marketingowe

Specjalność objęta „PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • specyfiki komunikowania się z rynkiem w otoczeniu międzynarodowym,
 • budowania strategii przedsiębiorstwa z uwzględnieniem czynników makro i mikro otoczenia,
 • tworzenia całościowej identyfikacji przedsiębiorstwa,
 • analizy specyfiki różnych branż na rynku przemysłowym i konsumpcyjnym.

Absolwent nabywa umiejętności:

 • opracowania biznes planu,
 • oceny kampanii reklamowych,
 • opracowania strategii wejścia na rynki zagraniczne,
 • wykorzystania analiz rynkowych,
 • tworzenia wizerunku marki (umiejętności w oparciu o praktyczne rozwiązania prezentowane przez praktyków).

Uzyskane efekty uczenia się umożliwiają absolwentowi:

 • pracę w przedsiębiorstwach i instytucjach na stanowiskach związanych z zarządzaniem marketingowym (np. specjalista ds. reklamy, public relations, badań rynkowych).

Przedmioty specjalnościowe:

 • Badania jakościowe
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Analizy rynkowe
 • Całościowa identyfikacja
 • Prawne aspekty marketingowe
 • Marketing B2B
 • Strategie marketingowe
 • Psychologia w marketingu
 • Metody Public Relations
 • Systemy dystrybucji
 • Marketing relacyjny
 • Data mining

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 1. Strategia komunikacji marketingowej na przykładzie przedsiębiorstwa X.
 2. Zarządzanie wizerunkiem marki luksusowej w branży odzieżowej.
 3. Wykorzystanie metod heurystycznych oraz prognozowania intuicyjnego w marketingu partyzanckim.
 4. Product placement w komunikacji marketingowej na przykładzie marki X.
 5. Marketing terytorialny i jego zastosowanie na przykładzie miasta X.
 6. Znaczenie programów lojalnościowych w sprzedaży detalicznej w branży X.
 7. Praktyczne i etyczne aspekty funkcjonowania reklamy internetowej na przykładzie wykorzystywania polityki cookies i narzędzi Google Analytics.
 8. Wykorzystanie sponsoringu imprez masowych w budowaniu wizerunku marki.
 9. Narzędzia marketingu mix w kampaniach marketingowych klubów piłkarskich.
 10. Zastosowanie technik i systemów gamifikacji jako metody angażowania i motywowania konsumentów.

Opiekun specjalności:dr Tomasz Czuba

Katedra Biznesu Międzynarodowego
Zakład Strategii Marketingowych
e-mail: tomasz.czuba@ug.edu.pl