Studia I stopnia stacjonarne - MSG: Marketing międzynarodowy
Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • technik komunikacji marketingowej,
 • analizy otoczenia firmy,
 • badań rynkowych badań postępowania nabywcy,
 • procesu sprzedaży i negocjacji handlowych.

Absolwent nabywa umiejętności:

 • skutecznego negocjowania i prowadzenia prezentacji handlowych,
 • wykorzystania narzędzi marketingowych do tworzenia przewagi konkurencyjnej w różnych branżach,
 • samodzielnej oceny zjawisk rynkowych oraz sprawnej reakcji na nie.

Uzyskane efekty uczenia się umożliwiają absolwentowi:

 • pracę w przedsiębiorstwach i instytucjach na stanowiskach związanych z zarządzaniem marketingowym (np. specjalista ds. reklamy, public relations, badań rynkowych).

Przedmioty specjalnościowe:

 • Marketing w mediach społecznościowych
 • Badania marketingowe
 • Komunikacja marketingowa
 • Symulacje rynkowe
 • Marketing usług
 • Postępowanie nabywców
 • Sprzedaż i negocjacje
 • Zarządzanie marką
 • Prawne aspekty marketingu
 • Wskaźniki marketingowe
 • Marketing polityczny
 • Techniki prezentacji handlowej
 • eMarketing

Opiekun specjalności:dr Tomasz Czuba

Katedra Biznesu Międzynarodowego
Zakład Strategii Marketingowych
e-mail: tomasz.czuba@ug.edu.pl