Studia I stopnia stacjonarne - MSG: Finanse międzynarodowe i bankowość
Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • działania rynków i instrumentów finansowych,
 • finansowania działalności gospodarczej,
 • finansów międzynarodowych, ubezpieczeń, rynków kapitałowych,
 • metod zarządzania ryzykiem w banku,
 • funkcjonowania banków oraz funduszy inwestycyjnych.

Absolwent nabywa umiejętności:

 • analizowania działań podejmowanych przez banki i instytucje finansowe,
 • analizowania danych finansowych,
 • wyboru właściwego sposobu finansowania podmiotów gospodarczych oraz zabezpieczania się przed ryzykiem finansowym.

Uzyskane efekty uczenia się i perspektywy zatrudnienia:

 • Specjalność Finanse Międzynarodowe i Bankowość przygotowuje do pracy w podmiotach krajowych i międzynarodowych: w bankach, w instytucjach rynku kapitałowego, w tym na giełdach, w domach maklerskich, agencjach ratingowych, funduszach inwestycyjnych, emerytalnych i venture capital, centrach finansowo-księgowych korporacji, a ponadto w krajowych i międzynarodowych podmiotach doradztwa finansowego, konsultingowych i audytorskich, a także w działach finansowych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych. Specjalność ta przygotowuje również do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa i zarządzania jego finansami. 

Wybrane przedmioty kierunkowe i specjalnościowe:

 • Rozliczenia międzynarodowe
 • Analiza ekonomiczna
 • Bankowość
 • Koniunktura gospodarcza
 • Akademia Refinitiv
 • Bankowość korporacyjna
 • Bankowość inwestycyjna
 • Podatki w działalności gospodarczej
 • Rynek ubezpieczeń gospodarczych
 • Ryzyko w banku
 • Ryzyko kredytowe przedsiębiorstw
 • Rynek dłużnych instrumentów finansowych
 • Fundusze inwestycyjne na rynku międzynarodowym
 • E-biznes w gospodarce globalnej
 • Finansowanie łańcucha dostaw
 • Psychologia w finansach
 • Analiza przypadków biznesowych
 • Korespondencja biznesowa w języku angielskim

Opiekun specjalności:


dr Magdalena Markiewicz

Katedra Biznesu Międzynarodowego
Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych
e-mail: magdalena.markiewicz@ug.edu.pl