Studia I stopnia stacjonarne - Ekonomia: Ekonomika transportu i logistykaAbsolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • technologii i infrastruktury transportowej,
 • ekonomiki transportu,
 • podstaw logistyki i systemów logistycznych,
 • ekonomiki przedsiębiorstw transportowych,
 • regulacji transportowych Unii Europejskiej,
 • struktury sektora TSL,
 • badań rynków transportowych i metod analizy ekonomicznej transportu.

Absolwent nabywa umiejętności:

 • sprawnego kierowania procesami logistycznymi i transportowymi,
 • planowania i prowadzenia bieżących operacji transportowo-logistycznych,
 • nawiązywania kontaktów z kontrahentami i instytucjami,
 • wykonywania rozliczeń podatkowych i ubezpieczeń społecznych,
 • ewidencji wyników pracy zatrudnionych i ustalania wynagrodzeń,
 • praktycznego posługiwania się specjalistyczną technologią informatyczną,
 • samodzielnego gromadzenia informacji ekonomicznych,
 • opracowywania analiz oraz raportów mikroekonomicznych w sektorze transportu.

Uzyskane efekty uczenia się umożliwiają absolwentowi:

 • pracę jako specjalista do spraw ekonomicznych i zarządzania w zakresie organizacji i rozwoju transportu.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Ekonomika transportu
 • Logistyka
 • Systemy logistyczne
 • Przedsiębiorstwa transportowe
 • Transport UE
 • Rozwój infrastruktury i technologii w transporcie
 • Sektor transportu, spedycji i logistyki
 • Rynki transportowe
 • Analiza ekonomiczna transportu

Opiekun specjalności:

dr hab. Aleksandra Koźlak
profesor Uniwersytetu Gdańskiego


Katedra Ekonomiki Transportu
e-mail: a.kozlak@ug.edu.pl