Studia II stopnia stacjonarne - Ekonomia: E-commerce
Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

Absolwent specjalności E- commerce posiada wiedzę niezbędną do wprowadzania na rynek i rozwijania sklepów internetowych oraz serwisów eCommerce. W czasie trwania studiów nabywa specjalistyczną wiedzę z zakresu:
 • funkcjonowania przedsiębiorstwa internetowego,
 • logistyki procesów sprzedaży on-line,
 • rynku e-commerce w Polsce i na świecie,
 • metryk analityki internetowej, potwierdzonej certyfikatem Google Analytics Qualified Individual,
 • koncepcji Omnichannel w marketingu,
 • budowany strategii biznesowych w działalności przedsiębiorstwa w Internecie,
 • kampanii PPC, potwierdzonej certyfikatami: Google AdWords certification

Absolwent nabywa umiejętności:

Studenci nabywają praktyczne umiejętności obsługi narzędzi potrzebnych w pracy na stanowiskach: eCommerce Manager, specjalista SEM/SEO, Product Manager, PPC Manager, Analityk, Kierownik Kreatywny. Po ukończeniu specjalności E-commerce absolwenci:
 • tworzą strategie marketingu wielokanałowego,
 • analizują ruch metodami jakościowymi i ilościowymi,
 • tworzą kampanie marketingowe,
 • budują ruch w serwisach internetowych,
 • optymalizują konwersję, tworzyą testy A/B
 • stosują najnowocześniejsze narzędzia zarządzania leadami sprzedażowymi,
 • zarządzają lejkiem sprzedażowym w handlu on-line,
 • tworzą biznes plany.

Uzyskane efekty uczenia się umożliwiają absolwentowi:

 • Absolwenci prowadzą projekty polegające na przenoszeniu procesów sprzedaży przedsiębiorstw do Internetu. Absolwenci zarządzają marketingiem internetowym, tworzą kampanie sprzedażowe, analizują jakość pozyskanego ruchu oraz tworzą strategie rozwoju.
 • Absolwent tworzą nowe produkty internetowe, usługi w chmurze, opracowują biznes plany pozyskując finansowanie dla ich rozwoju (startupy tego typu są niejednokrotnie zostały dofinansowane ze środków funduszy typu Venture Capital).

Przedmioty specjalnościowe:

 • Strategie e-biznesu
 • Hurtownie danych w zarządzaniu
 • Psychologia zachowań konsumenckich w Internecie
 • Zarządzanie treścią w witrynach internetowych
 • Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie
 • Logistyczna obsługa e-commerce
 • Analityka danych webowych
 • Omnichanel w handlu elektronicznym
 • Warsztaty menadżerskie

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 • Projekt kampanii marketingowej na Facebooku.
 • Analiza bankowości elektronicznej w Polsce/na przykładzie banku X.
 • Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na konkurencyjność regionu.
 • Autorski projekt marketingowej kampanii wirusowej w Internecie.
 • Wykorzystywanie social media przez przedsiębiorstwa w celach marketingowych i wizerunkowych.
 • Aprecjacja zainteresowania firmą wskutek efektywności programu lojalnościowego
 • Bezpieczeństwo bankowości internetowej.
 • SEO copywriting i jego przełożenie na sprzedaż internetową.

Opiekun specjalności:
dr Olga Dębicka


Katedra Transportu i Handlu Morskiego
Zakład Gospodarki Elektronicznej
e-mail: olga.debicka@ug.edu.pl