Studia I stopnia stacjonarne - Ekonomia: Biznes elektronicznyAbsolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • rozwiązań handlu elektronicznego, bezpieczeństwa w handlu internetowym,
 • zasad budowy i zarządzania sklepem internetowym, oprogramowania eMarket, Quck.Card, osCommerce, ZenCard, Wordpress,
 • audytu stron WWW,
 • wykorzystania narzędzi marketingu w Internecie,
 • tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości (w zakresie tworzenia start-up),
 • możliwości zastosowania technik pozycjonowania witryn internetowych w wyszukiwarkach dla przedsiębiorstw oraz zbadania ich wpływu na modele biznesowe tych podmiotów.
 • technologii internetowych , społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej (większość przedmiotów realizowana jest w laboratoriach komputerowych),

Absolwent nabywa umiejętności:

 • twórczego i efektywnego funkcjonowania w gospodarce elektronicznej,
 • wdrażania rozwiązań z zakresu handlu elektronicznego,
 • przeprowadzenia analizy użyteczności strony internetowej, analizy zachowania użytkowników witryny internetowej i zaprojektowania pod tym kątem odpowiedniego interfejsu
 • brania udziału w analizach i ocenach alternatywnych rozwiązań problemów ekonomicznych w Internecie i dobierania metody oraz instrumentów pozwalających racjonalnie je rozstrzygać,
 • przygotowania konkretnych rozwiązań dotyczących optymalizacji stron internetowych pod kątem wyszukiwarek. Potrafi zaproponować rozwiązania, które mogą polepszyć pozycję w wyszukiwarce.

Uzyskane efekty uczenia się umożliwiają absolwentowi:

 • prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie,
 • wszechstronne wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w procesach biznesowych,
 • tworzenie możliwości biznesowych w środowisku on-line.
 • określanie priorytetów, planowanie i organizowanie zadań związanych z badaniem, analizą i projektowaniem użytecznych serwisów internetowych.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Podstawy biznesu elektronicznego
 • Start-up w e-biznesie
 • Technologie informatyczne w e-biznesie
 • Prawo i bezpieczeństwo w gospodarce elektronicznej
 • Optymalizacja witryn internetowych
 • Badania rynku
 • Sklepy i witryny internetowe
 • Komunikacja marketingowa w Internecie
 • Projektowanie user experience Informatyczne systemy zarządzania w transporcie morskim
 • Wykorzystanie komputerów w analizie ekonomicznej
 
 

Opiekun specjalności:
dr Olga Dębicka

Katedra Transportu i Handlu Morskiego
Zakład Gospodarki Elektronicznej
e-mail: olga.debicka@ug.edu.pl