Zajęcia z menedżerami

 

Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Ekonomicznym prowadzą nie tylko akademicy. Coraz liczniejsi są wykładowcy z otoczenia biznesowego, najczęściej menedżerowie, którzy na co dzień doświadczają rzeczywistych problemów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstw czy organizacji. Dzięki nim udaje nam się skutecznie łączyć teorię z praktyką i jeszcze lepiej przygotowywać studentów do pracy zawodowej.

 

 

 

 
- Lista zajęć z menedżerami w semestrze zimowym 2012/2013.
- Lista zajęć z menedżerami w semestrze letnim 2012/2013.
- Lista zajęć z menedżerami w semestrze zimowym 2013/2014.
- Lista zajęć z menedżerami w semestrze letnim 2013/2014.
- Lista zajęć z menedżerami w semestrze zimowym 2014/2015.
- Lista zajęć z menedżerami w semestrze letnim 2014/2015.
- Lista zajęć z menedżerami w semestrze zimowym 2015/2016.
- Lista zajęć z menedżerami w semestrze letnim 2015/2016.
- Lista zajęć z menedżerami w semestrze zimowym 2016/2017.
- Lista zajęć z menedżerami w semestrze letnim 2016/2017.
Lista zajęć z menedżerami w semestrze zimowym 2017/2018.
- Lista zajęć z menedżerami w semestrze letnim 2017/2018.