SAP UA

Wydział Ekonomiczny i Wydział Zarządzania jako pierwsze na Uniwersytecie Gdańskim przystąpiły do SAP University Alliances Program. 20 września 2013 r. Uniwersytet Gdański dołączył do grona kilkunastu polskich uczelni biorących udział w programie i do grupy 1300 instytucji naukowych z całego świata, które wykorzystują w swoich procesach naukowo-dydaktycznych jedno z najbardziej popularnych narzędzi do ekonomizacji procesów gospodarczych.

Celem programu SAP UA jest promowanie rozwiązań informatycznych wspierających procesy zarządcze w organizacjach poprzez szkolenie kadry naukowo-dydaktycznej i studentów, a także udostępnianie niskopłatnych licencji na korzystanie z oprogramowania SAP (m.in. SAP ERP). W ramach licencji tego typu Wydział Ekonomiczny UG wdrożył w 2013 roku system SAP ERP 6.0 wraz z bazą danych GBI i od semestru zimowego roku akademickiego 2013/2014 prowadzi zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem tego narzędzia (Wykorzystanie systemu SAP ERP w logistyce, Narzędzia planowania zasobów w logistyce, Zarządzanie magazynem w SAP ERP).

Za współpracę z SAP UAP na Wydziale Ekonomicznym jest odpowiedzialna dr Agnieszka Szmelter-Jarosz.

Więcej informacji o SAP University Alliances Program -  na stronie internetowej http://scn.sap.com/community/uac .