Semestr letni 2023/2024

Gospodarka i polityka portowa

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Hanna Klimek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

W celu podnoszenia jakości kształcenia na specjalności Międzynarodowy transport i handel morski oraz umożliwienia studentom korzystania z wiedzy i doświadczenia osób zawodowo zajmujących się gospodarką portową na zajęcia zapraszani są pracownicy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA, Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA (w ramach umów zawartych pomiędzy Dziekanem Wydziału Ekonomicznego UG a Prezesami Zarządów obu portów) oraz Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego Sp. z o.o. Osoby te przeprowadzą wykłady dotyczące międzynarodowego otoczenia polskich portów morskich, zarządzania finansami w zarządach portów i terminalach kontenerowych oraz praktycznych aspektów realizacji inwestycji portowych (w tym z wykorzystaniem środków unijnych).

Wykłady odbywają się w poniedziałki w godz. 9:45-11:15 i poniedziałki 11:30-13:00, sala C201 (I i II tydzień), przedmiot dla specjalności Międzynarodowy transport i handel morski, 1SS2 MTiHM MSG

 

Innowacje i przedsiębiorczość

Wykładowcy WE odpowiedzialni za realizację zajęć: dr Grzegorz Szczodrowski

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi pogłębionej wiedzy w zakresie znaczenia i zastosowania innowacji w rozwoju przedsiębiorczości. Uwaga skierowana jest nie tylko na omawianie obszarów, rodzajów i źródeł przedsiębiorczości, ale przede wszystkim na nowoczesne, współczesne cechy i przykłady rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz przejawów innowacyjności w sektorze pozarządowym i publicznym. Na zajęcia zapraszani są członkowie kadr przedsiębiorstw innowacyjnych działających w naszym regionie wskazanych przez stowarzyszenia gospodarcze lub prezentujących się na targach.

Przedmiot specjalnościowy Strategie Rozwoju Biznesu 1 SS2 EK

Zajęcia odbywają się w środy w godzinach 13.30 – 15.00 w Sali B 417

 

Lean Six Sigma

Wykładowcy WE odpowiedzialni za realizację zajęć: dr Agnieszka Szmelter-Jarosz

During the classes, students will learn the basics of the Lean Six Sigma methodology, which combines qualitative and quantitative methods of quality management in business processes. The classes will be focused on solving problems related to the quality of primary and logistic processes using tools commonly used in business, i.e. Quality Function Deployment, Failure Mode and Effect Analysis, control charts, etc.

The classes will be conducted by Dr. Agnieszka Szmelter-Jarosz, who holds the Lean Six Sigma Black Belt certificate. Classes are held in English.

Zajęcia odbywają się: Mondays, 13:30-15:00, C305-7, 2nd week, for 1st year of Logistics & Mobility program

 

Lobbing międzynarodowy

Wykładowcy WE odpowiedzialni za przedmiot: dr Grzegorz Szczodrowski

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy, dotyczącej osiągania celów gospodarczych, finansowych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, NGO itp. metodami lobbingu. Współcześnie, szeroko dyskutuje się i analizuje strategie rozwoju spółek, innowacje itp,. a o lobbingu nie mówi się prawie wcale lub sprowadzając wszystko do banałów. Tymczasem, public choice theory, której częścią są badania nad działalnością grup interesu i lobbingiem, to dziedzina nauki, która doczekała się w ciągu kilkudziesięciu lat kilku noblistów. Na zajęcia zapraszane są osoby z podmiotów prowadzących lobbing na skalę międzynarodową.

Wykład ogólnouczelniany.

Zajęcia odbywają się online (MSTeams) w poniedziałki w godzinach 17.00 – 18.30.

 

Organizacja i funkcjonowanie portów morskich

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Hanna Klimek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
(wykład specjalnościowy Katedry Transportu i Handlu Morskiego)

Zakres materiału realizowanego na zajęciach obejmuje wiedzę dotyczącą roli i znaczenia portów morskich, technicznego wyposażenia portów morskich, sposobu prowadzenia działalności eksploatacyjnej oraz zarządzania portami morskimi. Wiedza teoretyczna zostanie uzupełniona przez wykładowców-praktyków z Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA oraz Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. Będą nimi menedżerowie odpowiedzialni za rozwój infrastruktury portowej i innowacje, funkcjonowanie terminali portowych, bezpieczeństwo obiektów portowych oraz organizację i koordynację codziennej pracy portu.

Zajęcia odbywają się w środy w godz. 9:45-11:15, sala C201 (I i II tydzień), wykład dla specjalności Międzynarodowy transport i handel morski – 3SS1 MTiHM MSG

 

Passenger transport

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Krzysztof Grzelec, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Dariusz Tłoczyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Marcin Wołek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Zajęcia odbywają się we wtorki godz. 9:45-11:15, sala C209, (I i II tydzień)

 

Podatki

Wykładowcy WE odpowiedzialni za realizację zajęć: dr Grzegorz Szczodrowski; mgr Agnieszka Wentk

Zajęcia prowadzone są w oparciu o standardy Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) - międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Tematyka zajęć obejmuje polski system podatkowy, zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, składki na ubezpieczenia społeczne, podatek od towarów i usług, obowiązki podatników, płatników i agentów podatkowych. Zajęcia współprowadzone są przez panią Karinę Politowską - doświadczonego doradcę podatkowego, członka ACCA. Studenci, którzy zapiszą się do ACCA i zdadzą akredytowany przez ACCA egzamin kończy przedmiot, uzyskują zwolnienie z egzaminu ACCA Taxation (TX).
Zajęcia są przeznaczone dla 2 roku studiów niestacjonarnych II stopnia, kierunek ekonomia, moduł: Finanse w przedsiębiorstwach.

Zajęcia są przeznaczone dla 2 roku studiów niestacjonarnych II stopnia, kierunek ekonomia, moduł: Finanse w przedsiębiorstwach
Zajęcia odbywają się zgodnie z planem dla grupy 1 FwP NS2 EK na studiach niestacjonarnych

 

Podatki i koszty działalności gospodarczej

Wykładowcy WE odpowiedzialni za realizację zajęć: dr Grzegorz Szczodrowski

Zakres materiału realizowanego na zajęciach obejmuje problematykę kosztów związanych         z prowadzeniem działalności gospodarczej. Prezentowane i analizowane są bezpośrednie obciążenia podatkowo-składkowe, podatki pośrednie oraz działalność gospodarcza wymagająca koncesji i opłat. Zajęcia realizowane są z udziałem osób prowadzących działalność gospodarczą oraz przedstawicieli KAS.

Przedmiot specjalnościowy Ekonomia Biznesu 3 SS1 EK.

Zajęcia odbywają się we wtorki w godzinach 9.45 – 11.15 w sali B 418

 

Projekty w praktyce

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Joanna Stefaniak

W trakcie spotkań eksperci z praktyki gospodarczej podzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi w zakresie zarządzania projektami, jak również wymogów dotyczących środowiska projektowego. Na zajęcia zapraszani są eksperci z różnych obszarów związanych z projektami, w tym specjalizujący w planowaniu projektów, zarządzaniu ryzykiem, zarządzaniu zespołami projektowymi, itp. Omawiane w trakcie spotkań tematy dotyczą zarówno projektów europejskich, jak i biznesowych, realizowanych za pomocą metodyk klasycznych (np. PMI), jaki zwinnych (np. SCRUM)

Przedmiot specjalnościowy dla studentów specjalności Projekty w biznesie międzynarodowym 3 SSL MSG.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki 15:15 - 16:45, sala B409, (II poł sem), wykład dla specjalności Projekty w biznesie międzynarodowym, 3 PwBM SS1 MSG

 

Supply management and production planning in SAP ERP (excluding IB)

Wykładowcy WE odpowiedzialni za realizację zajęć: dr Agnieszka Szmelter-Jarosz

Classes during which students will familiarize themselves with the SAP ERP 6.0 system (two user interfaces: graphical one and web interface – Fiori), a leader in the market of resource planning systems (ERP systems) in Poland and Europe. Participants will become familiar with the transactions of the SAP ERP 6.0 system used to implement logistics processes in the areas of procurement (Materials Management module) and production (Production Planning module). Each practical exercise will be preceded by a theoretical introduction referring to logistics theory. Students will learn the characteristics of Integrated Information Systems (IIS) and acquire practical skills in the field of, for example, creating purchase orders, accepting deliveries, and building production schedules. The classes are conducted by Agnieszka Szmelter-Jarosz, PhD. who holds the SAP Certified Application Associate certificate (C_TERP10_66) and has experience in implementing and using SAP ERP in public and private enterprises. Classes are held in English.

Zajęcia odbywają się: Mondays, 11.30-13.00, C305-7 (1st and 2nd week)

 

Sustainable Cities

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Marcin Wołek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

One of the lectures within the Sustainable Cities facultative lecture, "Urban Transformations", will be held in Pomeranian Science and Technological Park in Gdynia, a former bus depot that was transformed into a functional modern space. The lecture will be enriched with meeting with Park authorities, explaining how local economic policy could benefit from activities of technology parks.

Zajęcia odbywają się w środy godz. 08:00 - 09:30, sala C101, (I i II tydzień)

 

Systemy podatkowe we współczesnym świecie

Wykładowcy WE odpowiedzialni za realizację zajęć: dr Grzegorz Szczodrowski

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z modelami systemów podatkowych w grupach krajów, którym przypisać można kluczowe cechy podobieństwa. Wskazać można zależności kontynentalne, regionalne i inne, nie związane ściśle z położeniem geograficznym. Na zajęcia zapraszane są osoby np. z przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i w innych krajach lub doradcy optymalizujący opodatkowanie.
Przedmiot do wyboru 2 SS1 MSG.

Zajęcia odbywają się we wtorki 8:00-9:30, sala B418.

 

Transport kolejowy

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Marcin Wołek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dr Aleksander Jagiełło

Wycieczka dydaktyczna do siedziby PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. w Gdyni Cisowej pozwala Studentom na zapoznanie się z praktycznym wymiarem funkcjonowania kolei aglomeracyjnej. W ramach wycieczki przewidziano zwiedzanie zaplecza i spotkanie z pracownikami odpowiedzialnymi za organizację ruchu kolejowego.
Ponadto, udział w zajęciach potwierdzili praktycy - dr Tomasz Radzikowski, ekspert firmy doradczej Databout sp. o.o. (zagadnienia oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych w transporcie kolejowym), dr hab. Andrzej Massel (dyrektor Instytutu Kolejnictwa, zagadnienia rozwoju infrastruktury kolejowej, online) oraz przedstawiciel krajowego przewoźnika PKP Intercity sp. z o.o., partnera WE UG.

Zajęcia odbywają się we wtorki godz. 8:00-9:30, sala C102, (I i II tydzień)

 

Transport lotniczy

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Dariusz Tłoczyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Przedmiot jest oparty na ścisłej współpracy z praktykami sektora transportu lotniczego, szczególnie Portu Lotniczego Gdańsk. Swój udział w zajęciach potwierdzili przedstawiciele portów lotniczych, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz agentów handlingowych. Przedstawiciele biznesu podzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z praktyki gospodarczej.
Tematyka zajęć dotyczy najnowocześniejszego sposobu podróży – transportu lotniczego. Podczas kursu student zdobędzie wiedzę z zakresu funkcjonowania podmiotów rynku usług transportu lotniczego, zasad zarządzania oraz biznesu lotniczego.
Jednym z elementów zajęć będzie wycieczka do portu lotniczego w Gdańsku, podczas której studenci będą mogli poznać praktyczne aspekty zdobytej wiedzy z przedmiotu Transport lotniczy.

Zajęcia odbywają się we wtorki godz. 08:00 - 09:30, sala C209, (I i II tydzień)

 

Tworzenie i finansowanie innowacyjnych firm - warsztaty praktyczne

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Tomasz Tomaszewski

Dzięki warsztatom studenci zapoznają się z instrumentami wspierania innowacyjności, które bezpośrednio łączą się z otoczeniem i sposobem funkcjonowania parku naukowo-technologicznego oraz inkubatora przedsiębiorczości. Zostaną im też przybliżone praktyczne aspekty prowadzenia biznesu, negocjacje w biznesie oraz sztuka autoprezentacji. Prezentacja praktycznych przypadków ma za zadanie nie tylko przybliżenie realiów gospodarczych, lecz również przygotowanie studentów do roli przyszłych przedsiębiorców i managerów innowacji.
Warsztaty w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym oraz Inkubatorze Starter prowadzone są przez różnych przedstawicieli biznesu i stanowią inspirację dla tworzenia nowych inicjatyw gospodarczych oraz rozwoju umiejętności zarządzania innowacjami. Stanowią uzupełnienie oferty edukacyjnej UG dla studentów specjalności Innowacyjność w Gospodarce.
 
Zajęcia odbywają się w wybrane piątki (23.02, 01.03, 15.03, 29.03, 19.04, 26.04, 17.05, 07.06.2024) dla specjalności Innowacyjność w gospodarce, 3 IwG SS1 EK w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym oraz Inkubatorze Starter.

 

Warsztat projektowy

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Joanna Stefaniak

W ramach warsztatów praktycy z obszaru zarządzania projektami biznesowymi podzielą się swoją wiedzą praktyczną związaną z inicjowaniem projektów, planowaniem oraz istotnymi aspektami realizacji projektów biznesowych.

Przedmiot specjalnościowy dla studentów specjalności Projekty w biznesie międzynarodowym 3 SSL MSG.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki 15:15 - 18:30, sala B409, (I poł sem), ćwiczenia dla specjalności Projekty w biznesie międzynarodowym, 3 PwBM SS1 MSG

 

Zarządzanie finansami

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Leszek Czerwonka, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Zajęcia prowadzone są w oparciu o standardy Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) - międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Tematyka zajęć obejmuje m.in. zarządzanie kapitałem obrotowym, źródła i pozyskiwanie finansowania działalności, szacowanie kosztów kapitału, metody oceny projektów inwestycyjnych. Udział w zajęciach potwierdził pan Dominik Luterek - dyrektor w banku BPH, posiadający tytuł FCCA (Fellowship), stanowiący najwyższe osiągnięcie wśród członków Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
Studenci, którzy zapiszą się do ACCA i zdadzą akredytowany przez ACCA egzamin kończący przedmiot, uzyskują zwolnienie z egzaminu ACCA Financial management (FM).

Zajęcia są przeznaczone dla 2 roku studiów niestacjonarnych II stopnia, kierunek ekonomia, moduł: Gospodarowanie finansami.
Zajęcia odbywają się zgodnie z planem dla grupy 2 GF NS2 EK na studiach niestacjonarnych

 

Zrównoważona mobilność miejska

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Krzysztof Grzelec, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Dariusz Tłoczyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Marcin Wołek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

W ramach przedmiotu planowana jest wycieczka dydaktyczna do zajezdni Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni celem pokazania praktycznych aspektów rozwoju elektromobilności i rozwoju technologicznego w tym obszarze. Podczas spotkania przedstawione zostaną również perspektywy rozwoju transportu miejskiego opartego o trakcję elektryczną.
Ponadto, udział w zajęciach na WE UG wezmą praktycy - Remigiusz Kietliński, oficer rowerowy Miasta Gdańska, kierownik Referatu Mobilności Aktywnej Miasta Gdańska oraz Dominik Makurat, ekspert firmy doradczej Wolański sp. z o.o.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki godz. 09:45 - 11:15, sala C303, (I i II tydzień)