Plany transportowe a zrównoważone kształtowanie mobilności miejskiej w Polsce

 

Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej 

 

Transport jest jedną z najważniejszych dziedzin kształtujących jakość życia w miastach. 

 

W ramach unijnego projektu CIVITAS DYN@MO, Gdynia wraz z partnerami zagranicznymi – Aachen (Niemcy), Koprivnica (Chorwacja) oraz Palma de Mallorca (Hiszpania), podejmuje  zintegrowane działania dla zrównoważonego rozwoju transportu i mobilności.

 

Jednym z zadań Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie CIVITAS DYN@MO jest stworzenie i rozwijanie centrum kompetencji dla  planów zrównoważonej mobilności miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plans). Praktyczną formą realizacji tego zadania jest m.in.  organizacja seminarium pt. „Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej”, które odbędzie się w Sopocie w dniu 27.05.2015 r. (środa) na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Szczegółowy program seminarium znajduje się poniżej. 

 

Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy i dyskusja nad kompleksowym podejściem do zagadnień mobilności miejskiej. Działania te powinny być planowane na poziomie strategicznym i operacyjnym i obejmować nie tylko publiczny transport zbiorowy, ale również kwestie zagospodarowania przestrzennego, komunikacji pieszej, rowerowej i motoryzację indywidualną.