Koło Naukowe Transportu i Marketingu

Koło Naukowe Transportu i Marketingu działa przy Katedrze Rynku Transportowego oraz Katedrze Ekonomiki Transportu na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Celem KN TiM jest poszerzanie wiedzy studentów z zakresu ekonomiki transportu, rynku transportowego i marketingu, praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy, propagowanie specjalności Ekonomika Transportu i Logistyka oraz budowa jej pozytywnego wizerunku wśród studentów.

 

Do działania w Kole zapraszamy wszystkich studentów chętnych do łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką gospodarczą. Nasze działania opierają się m.in. o:

  • organizowanie i uczestniczenie w konferencjach i seminariach naukowych, również wyjazdowych;
  • organizowanie i uczestniczenie w wycieczkach jedno- i kilkudniowych do przedsiębiorstw zajmujących się organizacją i zarządzaniem transportem miejskim, jak również do producentów pojazdów wykorzystywanych w transporcie publicznym (np. Solaris, PESA), ale także polegających na zwiedzaniu istotnych węzłów transportowo-logistycznych jak porty morskie i lotnicze;
  • aktywne uczestnictwo w imprezach i wydarzeniach promujących Wydział Ekonomiczny oraz Uniwersytet Gdański, takich jak Bałtycki Festiwal Ekonomiczny i podobne.

 

Członkowie, Zarząd i Opiekunowie Koła to zespół otwarty na wszystkie pomysły. Aktywność w "TiMie" daje studentom możliwość poznania potencjalnego rynku pracy - bezpośredniego kontaktu z osobami, które działają w szeroko pojętej branży TSL. To również integracja pomiędzy studentami, która może owocować wartościowymi relacjami na długie lata. 

 

Zapraszamy na nasz profil FB - zadaj pytanie, zobacz jak działamy, dołącz! 

 

Prezes KN TiM w kadencji 2018-2019: Michał Podgórniak

 

Opiekunowie:

dr hab. Dariusz Tłoczyński, prof. UG

dr Marcin Wołek

mgr Paweł Gałka

mgr Aleksander Jagiełło

mgr Agnieszka Ważna