Książki i publikacje

 

 

Mirosław Chaberek
Ład logistyczny w gospodarowaniu
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020

Treść książki

 

Książka opublikowana w ramach projektu ProUG "PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego"

 

 Cezary Mańkowski
Modelowanie procesów biznesowych
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020

Treść książki

 

Książka opublikowana w ramach projektu ProUG "PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego"

 

Andrzej Jezierski
Konkurencja na rynku usług logistycznych w Polsce
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019

Treść książki

 

Książka opublikowana w ramach projektu ProUG "PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego"

 

Leszek Reszka
Decyzje menedżerskie w logistyce
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019

 

Treść książki

 

Książka opublikowana w ramach projektu ProUG "PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego"
 

 

Agnieszka Szmelter-Jarosz
Logistyczne aspekty racjonalnego wykorzystania systemów informatycznych
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020

 

Treść książki

 

Książka opublikowana w ramach projektu ProUG "PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego"

Dariusz Weiland, Patryk Wierzbowski
Logistyka informacji w gospodarce 4.0
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020

 

Treść książki

 

Książka opublikowana w ramach projektu ProUG "PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego"

 

Agnieszka Szmelter-Jarosz
Uwarunkowania rozwoju logistyki przyszłości w przemyśle motoryzacyjnym
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019

 

Spis treści oraz fragment książki

Agnieszka Szmelter, Hamed Nozari (Eds.)
Global Supply Chains in the Pharmaceutical Industry
IGI Global, Hershey, Pennsylvania, 2019

 

Spis treści                   Przedmowa

Andrzej Jezierski
Logistyczne determinanty kształtowania struktur rynku
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk 2015

 Agnieszka Szmelter
Synergy phenomenon in supply logistics
 LAP Lambert Academic Publishing,
Saarbrucken 2014

 Leszek Reszka:
Prognozowanie w logistyce małego przedsiębiorstwa
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2010

Spis treści

 Cezary Mańkowski
Synergia w logistyce
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2010

 Cezary Mańkowski
Kontroling i logistyka zaopatrzenia jako czynniki synergiczne gospodarowania
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2005

 

Spis treści

 Mirosław Chaberek
Mikro i makroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2002

 

Spis treści

 Mirosław Chaberek
Logistyka informacji zarządczej w kontrolingu przedsiębiorstwa
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2002

 

Spis treści

Praca zborowa pod redakcją Mirosława Chaberka
Rachunek decyzyjny w logistyce zaopatrzenia
Wydawnictwo GWSH,
Gdańsk 2002
Autorzy: Mirosław Chaberek, Andrzej Jezierski, Cezary Mańkowski, Leszek Reszka

 

Spis treści

 Zdzisław Kordel
Rola transportu samochodowego w łańcuchu dostaw
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2002

 Praca zborowa pod redakcją Mirosława Chaberka
Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Część I.
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2001

 

Spis treści