Profil KL

Profil LOGISTYKA

Katedra Logistyki prowadzi na II stopniu studiów specjalności ETiL profil Logistyka. Jest to właściwie jedyna możliwość studiowania logistyki na Uniwersytecie Gdańskim.


Współcześnie, oprócz tradycyjnych kryteriów racjonalizacji gospodarki, logistyczna obsługa procesów gospodarczych, stała się główną płaszczyzną kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw powiązanych łańcuchami dostaw. Ideą zespołu Katedry Logistyki jest zaoferowanie pełnego, nowoczesnego pakietu wiedzy logistycznej z wykorzystaniem najnowszych narzędzi przydatnych w praktyce gospodarczej. Wśród przedmiotów oferowanych na profilu są przedmioty wykorzystujące najnowsze osiągnięcia w zakresie zarządzania logistyką przy wykorzystaniu między innymi narzędzi klasy ERP (SAP i ELSE) i ARIS’a.


Zajęcia realizowane są w nowoczesnej, przyjaznej dla studentów formie. Oprócz przedmiotów wspólnych dla całego kierunku i specjalnościowych ETiL, na profilu Logistyka realizowane są następujące przedmioty specjalistyczne (zobacz program):


Zapraszamy !