Profil KL

 

 

Katedra Logistyki prowadzi profil Logistyka na II stopniu studiów specjalności ETiL. Jest to właściwie jedyna możliwość studiowania logistyki na Uniwersytecie Gdańskim.


Współcześnie, oprócz tradycyjnych kryteriów racjonalizacji gospodarki, logistyczna obsługa procesów gospodarczych, stała się główną płaszczyzną kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw powiązanych łańcuchami dostaw. Ideą zespołu Katedry Logistyki jest zaoferowanie pełnego, nowoczesnego pakietu wiedzy logistycznej z wykorzystaniem najnowszych narzędzi przydatnych w praktyce gospodarczej. Wśród przedmiotów oferowanych na profilu są przedmioty wykorzystujące najnowsze osiągnięcia w zakresie zarządzania logistyką przy wykorzystaniu między innymi narzędzi klasy ERP (SAP i ELSE), ARIS’a oraz elektronicznych giełd transportowych (Trans.eu i TimoCom).


Zajęcia realizowane są w nowoczesnej, przyjaznej dla studentów formie. Oprócz przedmiotów wspólnych dla całego kierunku i specjalnościowych ETiL, na profilu Logistyka realizowane są następujące przedmioty specjalistyczne (zobacz program):

 

 

 

 


Realizacja programu na profilu KL jest częścią projektu pt. „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z308/17-00, zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Gdańskim w dniu 11.12.2017 r.

 

 

Oprócz udziału w zajęciach realizowanych w ramach programu Profilu KL studenci będą mieli możliwość udziału w specjalistycznym szkoleniu SAP TERP10 lub Lean Six Sigma Green Belt. Więcej informacji pojawi się wkrótce na stronie WWW rekrutacji w projekcie.

 

Studenci Profilu mogą również skorzystać z możliwości wyjazdu zagranicznego w ramach programu CEEPUS. Celem programu jest wymiana akademicka pomiędzy uczelniami Europy Centralnej i Wschodniej. Wyjazdy są krótkoterminowe, dojazd i stypendium wyjazdowe są finansowane ze środków programu.

 

 

Serdecznie zapraszamy do zapisania się na profil KL!!!