Books, articles and other publications

Logistics literature
Scientific achievements of Chair of Logistics staff

 Praca zbiorowa pod redakcją Mirosława Chaberka:
Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Część I.
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2001

Table of contents

Praca zborowa pod redakcją Mirosława Chaberka:
Rachunek decyzyjny w logistyce zaopatrzenia.
Wydawnictwo GWSH,
Gdańsk 2002
Autorzy: Mirosław Chaberek, Andrzej Jezierski, Cezary Mańkowski, Leszek Reszka

Table of contents

 Zdzisław Kordel :
Rola transportu samochodowego w łańcuchu dostaw
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2002
 Zdzisław Kordel:
Transport samochodowy w systemach logistycznych.
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2000

 Mirosław Chaberek:
Logistyka informacji zarządczej w kontrolingu przedsiębiorstwa.
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2002

Table of contents

 Mirosław Chaberek:
Mikro i makroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego.
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2002

Table of contents

 Cezary Mańkowski:
Kontroling i logistyka zaopatrzenia jako czynniki synergiczne gospodarowania
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2005

Table of contents

 Cezary Mańkowski:
Synergia w logistyce
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2010
 Leszek Reszka:
Prognozowanie w logistyce małego przedsiębiorstwa.
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2010

Table of contents
 Agnieszka Szmelter:
Synergy phenomenon in supply logistics.
Wyd. LAP Lambert Academic Publishing,
Saarbrucken 2014