dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
058-523-1373
tel. sekretariat:
1426
nr pokoju:
320
WWW:
Inne funkcje:

Członek Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów, Członek Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze zimowym 2017/18

poniedziałek godz. 12,30 - 13,30

środa godz. 15,00 - 15,30 I tydzień

środa godz. 13,00 - 13,30 II tydzień

14 X (sobota) 15,00 - 15,30

18 XI (sobota) 18,30 - 19,00

 9 XII (sobota) 18,30 - 19,00

13 I (sobota) 13,00 - 13,30