dr Dorota Książkiewicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1382
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
102
WWW:
Inne funkcje:

Koordynator Pomarańczowej Akademii Uni-Logistics. (http://ekonom.ug.edu.pl/web/pomaranczowaakademia/index.html?lang=pl&ao=o_projekcie).

Współzałożycielka i manager projektów Young Experts Group oraz SSIL - Safety & Security in Logistics,przedstawicielka UG w ramach Polskiej Platformy LNG. Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej TRANSOPOT.

Informacje dla studentów

Rozpoczęły się zapisy na tutoring akademicki. Zapraszam do zapoznania się z ofertą tutoriali na:

ekonom.ug.edu.pl/web/studenci/index.html?lang=pl&ac=tutoring_na_we


W ramach PDW Zapraszam do Uczestnictwa w Pomarańczowej Akademii UniLogistics.

POMARAŃCZOWA AKADEMIA UNILOGISTICS jest unikatowym projektem edukacyjnym, realizowanym wspólnie przez Katedrę Polityki Transportowej UG oraz firmę UniLogistics. Projekt skierowany jest do studentów specjalności związanych z transportem i logistyką. W ramach zajęć studenci spotykają się z praktykami poleconymi przez firmę UniLogistics, pracującymi na różnych etapach łańcucha dostaw i poznają praktyczne aspekty funkcjonowania procesów logistycznych, charakter pracy na stanowiskach związanych z transportem i logistyką oraz zgłębiają tajniki przygotowania się do przyszłej pracy oraz samego procesu rekrutacji. Zajęcia realizowane są częściowo w budynku WE, a także poza uczelnią: w siedzibie firmy, w agencji celnej, terminalach i magazynach.

Zapisy do Akademii odbywają się w ramach zapisów na PDW "Akademia Wiedzy Praktycznej",
u dr. D. Książkiewicz

 

TRENDS IN GLOBAL TRADE AND TRANSPORT
WYKŁADY (e-learning)
ZADANIA
DYSTRYBUCJA
POMARAŃCZOWA AKADEMIA UniLogistics
Zarządzanie jakością - prezentacje
SPEDYCJA