dr Tomasz Nowosielski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1336
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
327
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

 Konsultacje w sesji poprawkowej 2020:

Kontakt na Teamsach i pocztą e-mail

17.09.2020 godz. 9.30-11.00

23.09.2020 godz. 9.30-11.00