dr hab. Teresa Kamińska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
58-523-1352
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
113
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
 • 2001 - profesor nadzwyczajny
 • 1999 - dr hab.za monografię Efektywność makroekonomiczna infrastuktury na przykładzie transportu
 • 1978 - dr nauk ekonomicznych za Rozwój stosunków gospodarczych między krajami EWG i RWPG
 • 1972 - magister ekonomii na Wydziale Transportu
Publikacje

Wybrane 10 publikacji z ostatnich 5 lat

1.      (współautorstwo) Uwarunkowania środowiska a skłonność do proinnowacyjnych zachowań przedsiębiorstwa, Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym Quality of Life, red. E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2007

2.      Ład innowacyjny w społecznej gospodarce rynkowej, [w:] Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, [red.] J. Sokołowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jelenia Góra 2008,  Karpacz 2008

3.       (współautorstwo) Pro-efficient Transformation in the Polish Enterprises between 2005 and 2007 - an analytical study  -International Conference Toruń maj 2009 [w:] Zarządzanie w XXI wieku. Koncepcje, Terendy, Problemy, Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń 2009

4.      An Enterprise as a Receiver in the Internet Knowledge Market, in “Decision Makers’ under the Conditions of Crisis Threat", Szczecin 2009

5.      The ICT Usage as an Attribute of the Knowledge-Based Economy - Poland’ s Case, [w:] Tranformations in Business & Economics, Supplement B, 2009, Vol 8, No 3 (18), The Polish Economy in the Globalization Age, (Lista Filadelfijska)

6.      The “Socio-exclusion" as a Phenomenon in the Information Society - Poland’s Case over 2005 - 2008 Period, [w:] Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym, [red] M. Giedz, A.R. Kozłowski, R. Majewski, CeDeWu.PL, Warszawa 2009,

7.      The Information Society in Poland - the Individuals’ Approach, The International Journal of Emerging and Transition Economies, 2010 Vol. 3

8.      Internacjonalizacja zachowań przedsiębiorstwa w kontekście innowacyjności, Wyzwania Gospodarki Globalnej, Prace i materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, nr 28/2, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010, Międzynarodowa Konferencja Instytutu Handlu Zagranicznego, Sopot maj 2010

9.      Is the Polish Enterprise Innovative Enough to Survive in the Global Market? (Internationalisation Approach), “Entrepreneurship in Modern Economy - Challenges and Risks, Faculty of Management and Economics Gdańsk University of Technology and ICAN Institute - Harvard Business Review Poland, Gdańsk, June 2010

10.  Pro-informative transformation of households in selected countries in the 21st century, [w:] Economic Challenges of Contemporary World, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010

11. (współautorstwo) What about Efficiency and Equity Dilemma in Poland’s Economy? [in:] Transformations in Business & Economics, Vol. 10, No2A/ 2011

12. (współautorstwo) Does the gravity model work as consider FDI? [in:] Journal of Business and Policy Research, 2013

13. współautorstwo i współredakcja naukowa monografii: Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2013

 

 

Zainteresowania
 • Efektywność i nieefektywność rynku
 • Teoria gier
 • Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka
 • Technologie informacyjne i konkurencyjność przedsiębiorstwa
 • Gospodarka oparta na wiedzy
 • bezpośrednie inwestycje zagraniczne
Inne
 • Prodziekan ds. studenckich w latach 1981-84
 • Wicedyrektor ds. dydaktycznych Instytutu Teorii Ekonomii
 • Prodziekan ds. kształcenia w latach 2002-2008
 • 2008 - Nagroda Rektora Zespołowa Stopnia Pierwszego za osiągnięcia naukowe za monografię: "Efektywność gospodarki opartej na wiedzy"
 • 2004 - Nagroda Rektora Zespołowa Stopnia Pierwszego za osiągnięcia naukowe za monografię: "Nieefektywność rynku. Teoria i praktyka"
 • 2013 - nagroda za najlepszy referat (współautorstwo) z ekonomii na konferencji World Business Institute w Paryżu