dr Magdalena Markiewicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z biznesem
telefon:
058-523-1428
tel. sekretariat:
1390
nr pokoju:
218
WWW:
Inne funkcje:

Opiekun specjalności Finanse międzynarodowe i bankowość

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych

Członek Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Studenckich  "NASZE STUDIA"

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze zimowym:

I połowa semestru: wtorek 11.30-13.00

II połowa semestru: wtorek 8.30-9.00; 13.00-13.30; 15.00-15.30

oraz

22.10. godz. 11.15-12.00

09.12. godz. 11.15-12.00

21.01. godz. 11.15-12.00