dr Magdalena Markiewicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym
telefon:
+48585231428
tel. sekretariat:
1490
nr pokoju:
329
WWW:
Inne funkcje:
Kariera

od 2019 - adiunkt w Katedrze Biznesu Międzynarodowego

2010 - 2019 - adiunkt w Instytucie Handlu Zagranicznego

2010 - dr nauk ekonomicznych,  rozprawa "Rola fuzji i przejęć w przemianach sektora bankowego europejskich krajów transformacji gospodarczej" obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Danuty Marciniak - Neider

2003 - 2010 asystent w Instytucie Handlu Zagranicznego

 

Aktywność akademicka:

Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (2021-2024)

Prodziekan ds. umiędzynarodowienie i rozwoju (2020-2021)

Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z biznesem (2016-2020)

Członek Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju (2020-2024)

Opiekun specjalności Finanse międzynarodowe i bankowość

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych

Członek Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Studenckich Wydziału Ekonomicznego UG "NASZE STUDIA", http://www.knfm.org/naszestudia/

Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Recenzent w Ogólnopolskim Konkursie Prac na najlepszą pracę dyplomową z zakresu MSG

Koordynator wydziałowy projektu "ProUG - Program rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego" (NCBiR)

Członek zespołu projektowego "Science Clubs - znane i nieznane oblicza nauki" (MNiSW)

Członek zespołu projektowego "Uczelnie szkołom - o finansach z NBP" (NBP)

Kierownik projektu "Innowacyjna dydaktyka - rozwój kompetencji wykładowców Wydziału Ekonomicznego" (NCBiR)

Koordynator projektu "Otwarte Wykłady Ekonomiczne" (WE UG)

Koordynator Bałtyckiego Festiwalu Nauki oraz Bałtyckiego Festiwalu Ekonomicznego na Wydziale Ekonomicznym UG

Przedstawiciel adiunktów i asystentów w Radzie Instytutu Handlu Zagranicznego (2008-2012, 2012-2016)

Koordynator wymiany międzyuczelnianej z University of Applied Science w Bremie w latach 2004-2012

Nagrody i wyróżnienia: 

Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Gdańskiego I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne związane z popularyzacją wiedzy ekonomicznej (2021)

Wyróżnienie przez Komisję ds. przyznania Nagrody "Nauczyciel Roku" imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza (2020)

Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Gdańskiego I stopnia za osiągnięcia organizacyjne na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego (2019)

Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Gdańskiego I stopnia (2016) za książkę "Finanse międzynarodowe. Wybrane problemy", red. M. Markiewicz, U. Mrzygłód, PWE, Warszawa 2015

Srebrna Odznaka Honorowa PTE (2015)

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2014)

Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Gdańskiego I stopnia (2014) za monografię "Efektywność innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w procesie kształtowania postaw przedsiębiorczych"

Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Gdańskiego I stopnia (2012) za podręcznik "Rozliczenia międzynarodowe", red. D. Marciniak-Neider, PWE, Warszawa 2011

Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Gdańskiego (2011) za rozprawę doktorską

Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Gdańskiego (2008) za zorganizowanie na Wydziale Ekonomicznym pierwszej w Europie Środkowo-Wschodniej pracowni Thomson Reuters Data Suite

Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Gdańskiego I stopnia (2007) za podręcznik "Finanse, bankowość oraz rynki finansowe", red. E. Pietrzak, M. Markiewicz, Wydawnictwo UG, Sopot 2006

Publikacje

W zakładce Publikacje - Baza Wiedzy UG

Zainteresowania

rynki finansowe, 

internacjonalizacja walut, strefy walutowe, waluty międzynarodowe,

juan chiński i chiński rynek finansowy,

bankowość,

społeczna odpowiedzialność nauki i biznesu,

kryzysy walutowe i finansowe,

fuzje i przejęcia, 

finansowanie przedsiębiorstw,

venture capital i private equity, crowdfunding

centra finansowe na świecie.

 

Inne