dr Magdalena Markiewicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z biznesem
telefon:
+48585231428
tel. sekretariat:
1490
nr pokoju:
329
WWW:
Inne funkcje:

Opiekun specjalności Finanse międzynarodowe i bankowość

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych

Członek Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Studenckich  "NASZE STUDIA"

Kariera

od 2010 - adiunkt w Instytucie Handlu Zagranicznego

2010 - dr nauk ekonomicznych,  rozprawa "Rola fuzji i przejęć w przemianach sektora bankowego europejskich krajów transformacji gospodarczej" obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Danuty Marciniak - Neider

2003 - 2010 asystent w Instytucie Handlu Zagranicznego

Nagrody i wyróżnienia: 

Srebrna Odznaka Honorowa PTE (2015)

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2014)

Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Gdańskiego I stopnia (2014) za monografię "Efektywność innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w procesie kształtowania postaw przedsiębiorczych"

Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Gdańskiego I stopnia (2012) za podręcznik "Rozliczenia międzynarodowe", red. D. Marciniak-Neider, PWE, Warszawa 2011

Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Gdańskiego (2011) za rozprawę doktorską

Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Gdańskiego (2008) za zorganizowanie na Wydziale Ekonomicznym pierwszej w Europie Środkowo-Wschodniej pracowni Thomson Reuters Data Suite

Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Gdańskiego I stopnia (2007) za podręcznik "Finanse, bankowość oraz rynki finansowe", red. E. Pietrzak, M. Markiewicz, Wydawnictwo UG, Sopot 2006

Publikacje
Zainteresowania

internacjonalizacja walut

rynki finansowe, 

bankowość,

społeczna odpowiedzialność nauki i biznesu,

kryzysy walutowe i finansowe,

fuzje i przejęcia, 

finansowanie przedsiębiorstw,

venture capital i private equity, crowdfunding

centra finansowe na świecie, strefy walutowe.

 

Inne

Opiekun specjalności Finanse międzynarodowe i bankowość

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych

Koordynator Bałtyckiego Festiwalu Nauki na Wydziale Ekonomicznym UG

Członek Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Studenckich Wydziału Ekonomicznego UG "NASZE STUDIA", http://www.knfm.org/naszestudia/

Członek Koła Młodych Ekonomistów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Koordynator wymiany międzyuczelnianej z University of Applied Science w Bremie w latach 2004-2012

Przedstawiciel adiunktów i asystentów w Radzie Instytutu Handlu Zagranicznego (2008-2012, 2012-2016)