dr Maria Matusiewicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58 523 1382
tel. sekretariat:
1345
nr pokoju:
101
WWW:
Inne funkcje:

Niezależny ekspert w Komisji Europejskiej i ewaluator projektów w temacie: logistyki miejskiej, mobilności, fizycznego internetu, sieci TEN-T

 

Kariera

Expert for European Commission 

Publikacje
 1. Matusiewicz Maria, Rolbiecki Ryszard: The tendency of city stakeholders to implement sustainable logistics measures using the port city of Gdynia as an example, Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, nr 66 (138), 2021, s. 1-12, 20 punktów
 2. Matusiewicz Maria: Logistics of the future - Physical Internet and its practicality, Transportation Journal, vol. 59, nr 2, 2020, s. 200-214, DOI:10.5325/transportationj.59.2.0200, 70 punktów, IF(1,059)
 3. Matusiewicz Maria: Resistance in adapting to sustainable mobility and new Sustainable Mobility Indicator - case study of a Polish agglomeration, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, vol. 23, nr 4, 2020, s. 42-48, DOI:10.4467/2543859XPKG.20.026.13128, 20 punktów
 4. Matusiewicz Maria, Rolbiecki Ryszard: The tendency of city stakeholders to implement sustainable logistics measures, on the example of the port city of Gdynia, 2020, 4th International Conference "Green cities - green logistics for greener cities" 2020, poster
 5. Matusiewicz Maria: Kształtowanie zrównoważonej polityki transportowej miast w dziedzinie dostaw w obliczu najnowszych wyzwań, Przegląd Komunikacyjny, vol. 74, nr 12, 2019, s. 4-8, 5 punktów
 6. Matusiewicz Maria: SULP (Sustainable Urban Logistics Plan) as a tool for shaping sustainable urban logistics: a review of european projects supporting the creation of sulp, Transport Economics and Logistics, Gdansk University Press, nr 84, 2019, s. 71-78, DOI:10.26881/etil.2019.84.06, 5 punktów
 7. Matusiewicz Maria, Rolbiecki Ryszard, Foltyński Marcin: The tendency of urban stakeholders to adopt sustainable logistics measures on the example of a Polish metropolis, Sustainability, vol. 11, nr 21, 2019, s. 1-18, DOI:10.3390/su11215909, 70 punktów, IF(2,576)
 8. Matusiewicz Maria: Towards sustainable urban logistics: creating sustainable urban freight transport on the example of a Limited Accessibility Zone in Gdansk , Sustainability, vol. 11, nr 14, 2019, s. 1-15, DOI:10.3390/su11143879, 70 punktów, IF(2,592)
 9. Matusiewicz Maria: Millennials’ mobility in Poland illustrated with the example of the students of University of Gdańsk, W: Sustainable city logistics planning: methods and applications / Awasthi Anjali (red.), Management Science - Theory and Applications, vol. 1, 2019, Nova, ISBN 978-1-53616-521-0, s. 1-28, 5 punktów
 10. Matusiewicz Maria: Logistics in Poland. Current state and opportunities for development, 2019, Polsko-łotewskie seminarium logistyczne 2019, referat wygłoszony
 11. Matusiewicz Maria: Gdańsk freight urban area action plan for drafting sustainable urban logistics plan, 2019, SULPiTER Final Conference 2019, poster
 12. Matusiewicz Maria: Overview of activities implemented in the process of adapting the cities of Gdańsk and Gdynia to contemporary urban mobility trend, Transport Economics and Logistics, Gdansk University Press, nr 77, 2018, s. 83-93, DOI:10.26881/etil.2018.77.08, 8 punktów
 13. Matusiewicz Maria: Perspektywy i bariery upowszechnienia koncepcji Freight-as-a-Service na przykładzie Metropolitalnego Obszaru Gdańsk-Gdynia-Sopot, W: Mobilność w aglomeracjach przyszłości / Gajewski Jerzy, Paprocki Wojciech, Pieriegud Jana (red.), 2018, Centrum Myśli Strategicznych, ISBN 978-83-945091-5-6, s. 122-143, 20 punktów
 14. Matusiewicz Maria: The argumentation for the implementation of urban consolidation center for the Old Town in Gdańsk as an indication of sustainable urban freight logistics, Transport Economics and Logistics, Gdansk University Press, vol. 69, 2017, s. 63-71, DOI:10.5604/01.3001.0010.5562, 8 punktów
 15. Matusiewicz Maria: Optymalizacja procesów dystrybucji w miastach o zabudowie historycznej na przykładzie Miasta Gdańska, 2017, Młodzi Naukowcy, ISBN 978-83-65677-94-5, 176 s., 20 punktów
 16. Matusiewicz Maria: Transport morski XXI wieku, 2016, Wydawnictwo Naukowo Sophia, ISBN 978-83-65357-44-1, 123 s., 25 punktów
 17. Rydzkowski Włodzimierz, Matusiewicz Maria: Rozwój morskich terminali kontenerowych w Gdańsku i Gdyni po światowym kryzysie lat 2008-2009, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, Uniwersytet Gdanski, nr 55, 2015, s. 69-82, 8 punktów
 18. Młyńczak Marek, Zalewski Andrzej, Lewandowski Krzysztof, Adamska Daria, Matusiewicz Maria, Olbińska Katarzyna: Transport zrównoważony : jako czynnik tworzący przestrzeń miejską, 2015, Texter, ISBN 978-83-7790-794-8, 198 s., 25 punktów
 19. Foltyński Marcin, Matusiewicz Maria: Transport intermodalny w Polsce - szanse i bariery rozwoju, W: Przewozy intermodalne / Rydzkowski Włodzimierz (red.), Biblioteka Logistyka, 2015, Instytut Logistyki i Magazynowania, ISBN 978-83-63186-05-0, s. 33-52, 5 punktów
 20. Matusiewicz Maria: Logistyka miejska w miastach o historycznej zabudowie na przykładzie Głównego Miasta w Gdańsku, Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów , Instytut Logistyki i Magazynowania, nr 2, 2014, s. 203-214
 21. Matusiewicz Maria: Nowoczesne rozwiązania z zakresu city logistics w europejskich miastach o historycznej zabudowie, Infrastruktura Transportu, nr 1, 2014, s. 40-43
 22. Matusiewicz Maria: Przegląd nowoczesnych rozwiązań w zakresie logistyki miejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, Uniwersytet Gdanski, nr 50, 2014, s. 75-87, 8 punktów
 23. Matusiewicz Maria: Innowacyjne rozwiązania komunikacyjne w Londynie, Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów , Instytut Logistyki i Magazynowania, nr 3, 2013, s. 12-15
 24. Matusiewicz Maria: Innowacyjne rozwiązania komunikacyjne w Londynie - London Gateway, Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów , Instytut Logistyki i Magazynowania, nr 4, 2013, s. 55-56
 25. Matusiewicz Maria, Rydzkowski Włodzimierz: Koncepcja Pomorskiego Centrum Logistycznego jako czynnik rozwoju przeładunków kontenerowych w DCT Gdańsk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 22, 2013, s. 167-180, 10 punktów
 26. Matusiewicz Maria: Nowoczesne rozwiązania technologiczne w transporcie : na konferencji "Containers in Motion" w ramach cyklu Intermodal Europe, Infrastruktura Transportu, nr 1, 2013, s. 56-57
 27. Matusiewicz Maria: Problemy funkcjonowania międzynarodowego transportu drogowego w Polsce, Przegląd Komunikacyjny, nr 1, 2013, s. 12-15, 8 punktów
 28. Matusiewicz Maria: Udział regionów Ludwigsfelde i Grossbeeren w projekcie Rail Baltica Growth Corridor jako przykład działań wspierających wykorzystanie transportu kombinowanego, Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów , Instytut Logistyki i Magazynowania, nr 4, 2013, s. 15-18
 29. Rydzkowski Włodzimierz, Matusiewicz Maria: Czwarty pakiet kolejowy - w kierunku pełnej liberalizacji rynku kolejowych przewozów pasażerskich w UE, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, Uniwersytet Gdanski, nr 47, 2013, s. 19-35, 8 punktów
 30. Matusiewicz Maria: "Biała Księga 2011" : europejska polityka transportowa a wyzwania dla polskich przedsiębiorstw, Infrastruktura Transportu, nr 1, 2012, s. 32-33
 31. Matusiewicz Maria: Baltic Transport Outlook 2030 - jako projekt długoterminowego planowania infrastruktury krajów Regionu Morza Bałtyckiego, Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów , Instytut Logistyki i Magazynowania, nr 2, 2012, s. 49-52, 4 punkty
 32. Matusiewicz Maria: Bezpieczeństwo w globalnych łańcuchach dostaw, Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów , Instytut Logistyki i Magazynowania, nr 1, 2012, s. 39-40, 4 punkty
 33. Matusiewicz Maria: Pomorskie Centrum Logistyczne jako nowa koncepcja logistyki, Infrastruktura Transportu, nr 1, 2012, s. 63-64
 34. Rydzkowski Włodzimierz, Matusiewicz Maria: Polityka transportowa w dobie integracji i globalizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, Uniwersytet Gdanski, nr 43, 2012, s. 79-88
 35. Rydzkowski Włodzimierz, Matusiewicz Maria: Szanse i zagrożenia międzynarodowego transportu drogowego w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, Uniwersytet Gdanski, nr 41, 2011, s. 79-91
Zainteresowania

city logistics

urban logistics

sustainable development

urban freight movement

city mobility

Inne