dr Maria Matusiewicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58 523 1382
tel. sekretariat:
1345
nr pokoju:
101
WWW:
Inne funkcje:

- Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Olimpiady-Logistycznej

- Niezależny ekspert w Komisji Europejskiej

- Ekspert w THINK-TANK Gdynia in Core Network Corridor (Projekt TENTacle)

- Członek projektu SULPiTER

- Zewnętrzny ekspert w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019

I tydzień, wtorki, 10:00-11:30

II tydzień, poniedziałki, 10:00-11:30