dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
zastępca dyrektora instytutu
telefon:
058-523-1274
tel. sekretariat:
1390
nr pokoju:
337
WWW:
Inne funkcje:

Koordynator Programu Erasmus+ w Instytucie

Przedstawiciel WE w kolegium Wydawnictwa UG

Opiekun Erasmus Student Network

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze zimowym:

1 połowa semestru (01.10-17.11.2019)

czwartki godz. 12.30-13.15 oraz 15.00-15.45

2 połowa semestru (18.11.2019-27.01.2020)

czwartki godz. 10.30-11.15 oraz 15.00-15.45