dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
zastępca dyrektora instytutu
telefon:
058-523-1274
tel. sekretariat:
1390
nr pokoju:
209
WWW:
Inne funkcje:

Koordynator Programu Erasmus+ w Instytucie

Przedstawiciel WE w kolegium Wydawnictwa UG

Opiekun Erasmus Student Network

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze zimowym:

poniedziałki, godz. 10.15-11.15

wtorki, godz. 8.30-9.00

 

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

20.10, godz. 9.15-9.45

15.12, godz. 14.45-15.15

12.01, godz. 9.15-9.45