dr Aleksandra Borowicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58/523 12 27
tel. sekretariat:
1227
nr pokoju:
117
WWW:
Inne funkcje:
Kariera

2005-2010 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Obszar Badawczy Przedsiębiorstwa i Innowacje, asystent naukowy i koordynator projektów wspołfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

od 2009 asystent na Uniwersytecie Gdańskim Wydział Ekonomiczny, Ośrodek Badan Integracji Europejskiej

od 2010 współpraca jako trener z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Gdańsku.

Publikacje

Publikacje:

1. Brodzicki T., Dzierżanowski M., Pangsy-Kania S., Szultka S. ; współpraca: Milewski G., Przybyłowski M, Tamowicz P., Włoch A., Analiza polskiej polityki innowacyjności pod kątem doskonalenia jej spójności i efektywności, Gdańsk 2005

2. Szultka S., Tamowicz P.; współpraca Szomburg J., Włoch A., Instrumenty wspierania udziału MSP w Programach Ramowych UE- ocena skuteczności i diagnoza potrzeb, Gdańsk2005 r.

3. Brodzicki T., Dzierżanowski M., Szultka S., współpraca: Włoch A. (2005), Instrumenty stymulowania rozwoju klastrów w województwie mazowieckim, opracowanie IBnGR na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

4. Dzierżanowski M., Romanowska M., Szultka S., Włoch A., Innowacje- co jest co?, Pomorskie Studia Regionalne, Gdańsk 2006 r. (wydane)

5. Hildebrandt A., Kalinowski T., Przybyłowski M., Susmarski P., Szultka S., Tombarkiewicz E., Włoch A., "Stymulowanie innowacyjności i zdolności eksportowych polskiej gospodarki poprzez poprawę struktury napływu inwestycji zagranicznych do Polski", opracowanie na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Gdańsk 2007

6. Szultka S. (red.), Dzierżanowski M., Koszarek M., Rybacka M., Włoch A., Barometr innowacyjności woj. warmińsko-mazurskiego, Olsztyn 2006

7. Szultka S. (red.), Dzierżanowski M., Koszarek M., Rybacka M., Włoch A., Barometr innowacyjności woj. warmińsko-mazurskiego, Olsztyn 2007

8. Dzierżanowski M., Szultka S., Włoch A.; Instrumenty wspierania innowacyjności w wybranych krajach OECD, ISBN 978 83 -7615-013-0, Gdańsk 2008

9. Dzierżanowski M.(red.), Brodzicki T., Koszarek M., Szultka S., Włoch A. , Klastry-recepta na sukces Pomorza, Gdańsk 2008

10. Dzierżanowski M., Ryżejno M., Trzmielak D, Szultka S. Współpraca Włoch A., Koszarek M., Przedsiębiorczość akademicka i transfer technologii- warunki sukcesu, ISBN 978-83-7615-012-3, Gdańsk 2008

11. Pycińskiego S. (red.),  Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiebiorstw w Polsce w latach 2005-2006, ISBN 978-83-60009-66-6, Warszawa 2007 (współautortswo).

12. VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Substytucyjność czy komplementarność? Zależności pomiędzy zagranicznymi inwestycjami bezpośrednimi i eksportem na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Kraków 2011, ISBN: 978-83-88519-12-3 (referat).

13. Borowicz A., Stępniak A., Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej- uwarunkowania i wyzwania [w:] Uwarunkowania i wyzwania Polskiej Prezydencji, pod red.: Stępniak Andrzej, Krzemiński Maciej, Stefaniak-Kopoboru Joanna, Zabłocka- Abi Yaghi Adriana, Gdańsk 2011, ISBN: 978-83-7531-205-8

14. Borowicz A., Stępniak A., Pomorskie Province in the new global settings [in:] European Integration Process in the New Regional and Global Settings, eds: Kotowska I.E., Latoszek E., Nowak A., Stępniak, Warsaw 2012, ISBN: 978-83-61276-80-7.

15. Borowicz A., Regional policy towards clusters in Europe with special reference to Pomorskie Province as a case study [in:] Regional Managment. Theory, Practice and Development. Scientific Papers, University of Zilina, 2012.

16. Borowicz A., Stabilizing role of foreign direct investement in effecting exports- case study of Poland, [in:] International Journal of Emerging and Transition Economies, Faculty of Business, Dokuz Eylül University, Institute of International Business, University of Gdansk. 2012.

Artykuły (autor):

1. Pomorski Przegląd Gospodarczy "Nauka a gospodarka" , Pomysł autora czy uczelni? Zarządzanie własnością intelektualną według najlepszych , PPG 4/2008 (39) , ISSN 1506-6150


2. Pomorski Przegląd Gospodarczy " Pomorskie klastry", Jakie korzyści dla przedsiębiorstw? , PPG 6/2007 (35), ISSN 1506-6150

3. Pomorski Przegląd Gospodarczy "Innowacyjne Pomorze", Jak to robią inni? , PPG 2/2006 (25) , ISSN 1506-6150

4. Pomorski Przegląd Gospodarczy "Rolnictwo", Kondycja i kierunki rozwoju światowego rolnictwa, PPG 3/2009 (42), ISSN 1506-6150


Zainteresowania
Inne