dr Aleksandra Borowicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58/523 12 27
tel. sekretariat:
1227
nr pokoju:
117
Inne funkcje:

Członek zarządu/skarbnik w Polskim Stowarzyszeniu Badań Wspólnoty Europejskiej PECSA                                                

Kariera

2005-2010 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Obszar Badawczy Przedsiębiorstwa i Innowacje, asystent naukowy i koordynator projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Od 2009 asystent na Uniwersytecie Gdańskim Wydział Ekonomiczny, Ośrodek Badań Integracji Europejskiej. W 2015 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Promotorem był prof. dr hab. Andrzej Stępniak. 

Od 2010 r. współpraca jako trener z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Gdańsku.

Od 2010 r. członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej PECSA.

2019-2024 członek Sieci Team Europe przy Komisji Europejskiej w Warszawie.

Publikacje

Książki autorskie:

Borowicz Aleksandra: Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na konkurencyjność eksportu Polski, 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-484-1, 146 s.

Książki redagowane:

Borowicz Aleksandra, Dziembała Małgorzata, Masłoń-Oracz Anna, Latoszek Ewa ( red. ): Connecting the European Union of shared aims, freedoms, values and responsibilities: European Union and its law, policy and economy: internal and external dimensions, 2020, CeDeWu, Polish European Community Studies Association (PECSA), ISBN 978-83-8102-371-9 , 154 s.

Borowicz Aleksandra, Kostyra Martyna, Dzierżanowski Maciej, Szultka Stanisław, Wandałowski Marcin ( red. ): Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016, 2016, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową : Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, ISBN 978-83-7615-132-8 ,107 s.

Borowicz Aleksandra, Stępniak Andrzej ( red. ): Europa w obliczu aktualnych wyzwań, 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-515-2, 213 s.

Rozdziały w monografii:

Borowicz Aleksandra: FDI screening system in the EU - overlapping competences or mutual support between Member States and EU institutions?, w: Connecting the European Union of shared aims, freedoms, values and responsibilities: European Union and its law, policy and economy: internal and external dimensions / Borowicz Aleksandra [i in.] ( red. ), 2020, Polish European Community Studies Association (PECSA), ISBN 978-83-8102-371-9, ss. 41-50

Borowicz Aleksandra: Foreign Direct Investment as one of the factors in globalisation: why does the European Union need to pursue an active investment policy?, w: EU facing current challenges, opportunities, crisis & conflicts: promoting values, stability and economic prosperity of the EU in the changing world (in the global context) / Adamczyk Artur [i in.] ( red. ), 2019, ISBN 978-83-8017-307-1 , ss. 11-25

Borowicz Aleksandra: O solidarności i pokoju jako fundamencie współpracy państw, czyli jak powstała Unia Europejska, w: Unia Europejska: istota, szanse, wyzwania / Latoszek Ewa [i in.] ( red. ), 2018, ISBN 978-83-7556-928-5, ss. 51-62

Borowicz Aleksandra: Ukraine and the European Union. Trade benefits offered by deeper integration, w: European security and stability in a complex global order : the case of neighbourhood policy / Latoszek Ewa [i in.] ( red. ), 2017, ISBN 978-83-8017-184-8, ss. 143-152

Borowicz Aleksandra: Przyszłość polityki społecznej Unii Europejskiej, w: Europa w obliczu aktualnych wyzwań / Borowicz Aleksandra, Stępniak Andrzej ( red. ), 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-515-2, ss. 200-213

Borowicz Aleksandra: Foreign direct investments in Poland and their influence on the technological advancement of companies, w: Facing the challenges in the European Union : re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg) / Latoszek Ewa [i in.] ( red. ), 2015, Polish European Community Studies Association, ISBN 978-83-8017-063-6, ss. 505-516

Borowicz Aleksandra: Fundamenty integracji europejskiej, w: Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej / Latoszek Ewa, Stępniak Andrzej ( red. ), 2014, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7531-177-8, ss. 105-127

Stępniak Andrzej, Borowicz Aleksandra: Pomorskie province in the new global settings, w: European integration process in the new regional and global settings / Latoszek Ewa [i in.] ( red. ), 2012, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN 978-83-61276-80-7 Dodaj do projektu Citavi wg ISBN, ss. 285-295

Stępniak Andrzej, Borowicz Aleksandra: Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej - uwarunkowania i wyzwania, w: Uwarunkowania i wyzwania Polskiej Prezydencji / Stępniak Andrzej [i in.] ( red. ), 2011, Ośrodek Badań Integracji Europejskiej : Uniwersytet Gdański, ISBN 978-83-7531-205-8, ss. 67-73

Artykuły w czasopismach:

Borowicz Aleksandra, Pachocka Marta: Cross-border cooperation projects under INTERREG in the EU15 Member States in 2000-2020, w: Eurolimes, nr 27-28, 2019, ss. 65-83

Borowicz Aleksandra: Polityka handlowa Unii Europejskiej, jako przykład asymetrycznych działań oddziałujących na państwa słabiej rozwinięte , w: The Review of European Affairs, nr online first, 2019, ss. 1-12

Borowicz Aleksandra: The European migration crisis - economic and political factors and challenges for the future, w: European Integration Studies, nr 11, 2017, ss. 89-97, DOI:10.5755/j01.eis.0.11.18958 

Borowicz Aleksandra: Unia Europejska na rozdrożu - integracja czy dezintegracja, w: The Review of European Affairs, vol. 1, nr 1, 2017, ss. 31-40

Borowicz Aleksandra: Stabilizing role of foreign direct investment in effecting exports : case study of Poland, w: International Journal of Emerging and Transition Economies, vol. 5, nr 1-2, 2012, ss. 29-45

Borowicz A., Regional policy towards clusters in Europe with special reference to Pomorskie Province as a case study [in:] Regional Management. Theory, Practice and Development. Scientific Papers, University of Zilina, 2012.

Referaty:

Borowicz Aleksandra: Asymmetry of external relations of the European Union in the political, social and economic dimensions, 2019, PECSA Roundtable Debate 2019 "Freedom, solidarity, democracy: the EU and its Member States in search for new integration code?" 2019, referat wygłoszony

Borowicz Aleksandra: FDI screening system in the EU - overlapping competences or mutual support between Member States and EU institutions?, 2019, PECSA International Conference “Connecting the European Union of Shared Aims, Freedoms, Values and Responsibilities" 2019, referat wygłoszony

Borowicz Aleksandra: Aspekty finansowe kryzysu migracyjnego, 2017, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa EUMIGRO "Europa a migracje międzynarodowe - na rozdrożu?" 2017, referat wygłoszony

Borowicz Aleksandra: Aspekty finansowe kryzysu migracyjnego w UE, 2017, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa EUMIGRO "Europa a migracje międzynarodowe - na rozdrożu?" 2017, referat wygłoszony

Borowicz Aleksandra: European Union at the crossroad- deeper integration or disintegration?, 2017, PECSA Roundtable Debate 2017 "The role of European values in times of the political and socio-economic challenges in Europe" 2017, referat wygłoszony

 Borowicz Aleksandra: The European migration crisis - determinants and challenges in economic and political dimensions, 2017, ICEP - 2017: 15th International Conference on European Processes "The future of European Union international roles: political, economic and social challenges" 2017, referat wygłoszony

Borowicz Aleksandra: Unia Europejska w obliczu procesów dezintegracji: wyzwanie dla Polski, 2017, II Ogólnopolski Kongres Europeistyki "Państwo w Unii Europejskiej" 2017, referat wygłoszony

Borowicz Aleksandra: Wartości europejskie w społeczeństwie polskim, 2017, I Pomorski Aeropag Wartości oraz zakończenie projektu "Jestem Obywatelem UE. Lubię To" 2017, referat wygłoszony

Borowicz Aleksandra: Polityka społeczna Unii Europejskiej, 2016, Seminarium dla uczniów na Wydziale Ekonomicznym 2016, referat wygłoszony

Borowicz Aleksandra: Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie migracji - europeizacja polityk krajowych?, 2016, Wykłady w Szkole Głównej Handlowej 2016, referat wygłoszony

Borowicz Aleksandra, Krzemiński Maciej: Waluta Euro w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, 2016, Unia Europejska w obliczu strategicznych wyzwań "Quo vadis, Europo? O przyszłości UE z różnych perspektyw" 2016, referat wygłoszony

Wandałowski Marcin, Borowicz Aleksandra, Szultka Stanisław, Kostyra Martyna: Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016 - prezentacja raportu, 2016, XII edycja raportu "Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016" 2016, referat wygłoszony

Borowicz Aleksandra: How to promote a "culture of compliance" and social responsibility among workers, emploeeys and organisations, 2015, High-level Conference: "A social agenda for transport" European Commission 2015, referat wygłoszony

Borowicz Aleksandra: VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Substytucyjność czy komplementarność? Zależności pomiędzy zagranicznymi inwestycjami bezpośrednimi i eksportem na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Kraków 2011, ISBN: 978-83-88519-12-3

Zainteresowania
Inne

2020 - 2024 kierownik Studium Podyplomowego "Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich"

02.01.2020 - 31.12.2020 r. kierownik projektu "Uczelnie szkołom- o finansach z NBP"