dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1260
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
111
WWW:
Inne funkcje:

- Opiekun specjalności Finanse w przedsiębiorstwach
-
Kierownik kursów podyplomowych Diploma in Accounting and Business
-
Koordynator współpracy z Association of Chartered Certified Accountants
- Koordynator programu Erasmus+

Informacje dla studentów

"...information is acquired by being told, whereas knowledge can be acquired by thinking..." 

Machlup, F., Semantic quirks in studies of information. w The study of information: Interdisciplinary messages, pod redF. Machlupa & U. Mansfield, Wiley, New York 1983, s. 644.

________________________________________________________________________________________

MICROECONOMICS EXAM - information for students retaking the exam

  1. proszę wejść na Moodle:    pe.ug.edu.pl
  2. zalogować się danymi z portalu studenta
  3. w okienku po lewej stronie wybrać wyszukiwanie według nauczycieli i znaleźć moje nazwisko. Pod nim będzie kurs Microeconomics IB
  4. proszę kliknąć w kurs, zapisać się do niego podając hasło: ceteris_paribus
  5. na samym dole strony kursu jest link do egzaminu.
  6. Na razie po wejściu w egzamin wyświetla się tylko informacja, ale w poniedziałek o 9:00 pojawi się tak egzamin w formie ankiety internetowej. Warto mieć też kartkę i długopis, bo trzeba będzie coś policzyć.

W razie problemów proszę o maila. 


EKONOMIA MATEMATYCZNA 

  • Studenci wracający z ERASMUSA proszeni są o kontakt w sprawie zaliczenia przedmiotu z Panią dr Zielenkiewicz.

PODSTAWY WIEDZY Z FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI

  • Egzamin poprawkowy dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się we wrześniu.

___________________________________________________________________________________

NA ZALICZENIACH I EGZAMINACH NALEŻY MIEĆ PRZY SOBIE DOKUMENT ZE ZDJĘCIEM POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ

DO EGZAMINU MOGĄ PODCHODZIĆ WYŁĄCZNIE OSOBY, KTÓRE WCZEŚNIEJ UZYSKAŁY ZALICZENIE Z ĆWICZEŃ

ZGODNIE Z REGULAMINEM UG, WSZELKIE NIEOBECNOŚCI NA ZALICZENIACH LUB EGZAMINACH WYMAGAJĄ PRZEDŁOŻENIA PROWADZĄCEMU ODPOWIEDNIEJ DOKUMENTACJI POWODÓW NIEOBECNOŚCI

___________________________________________________________________________________

Polecane:

http://matheatre.com

Microeconomics IB
Ekonomia matematyczna
Game Theory
Financial Analysis
Podstawy wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości
Computer Based Economics
Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie ryzykiem
Seminarium magisterskie
Rozwój myśli ekonomicznej
Teoria gier w ekonomii SD
Egzamin