dr Anna Blajer-Gołębiewska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1260
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
111
WWW:
Inne funkcje:

- Opiekun specjalności Finanse w przedsiębiorstwach
-
Kierownik kursów podyplomowych Diploma in Accounting and Business
-
Koordynator współpracy z Association of Chartered Certified Accountants
- Koordynator programu Erasmus+

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Najbliższe konsultacje w semestrze letnim:

18.02.2018 (poniedziałek) 10:00-11:30;
23.02.2018 (sobota) 16:15-17:00;
25.02.2019 (poniedziałek) 9:45-10:15;
26.02.2018 (wtorek) 8:00-9:00;
02.03.2019 (sobota) 11:30-12:15.