dr Anna Blajer-Gołębiewska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1260
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
111
WWW:
Inne funkcje:

- Opiekun specjalności Finanse w przedsiębiorstwach
-
Kierownik kursów podyplomowych Diploma in Accounting and Business
-
Koordynator współpracy z Association of Chartered Certified Accountants
- Koordynator programu Erasmus+

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Nieobecność do 23.08.2019 r.

Następne konsultacje:

31.08.2019 r. (sobota), godz. 9.00-10.30,
04.09.2019 r. (środa), godz. 8:00-9:00 i 12:00-12:30,
11.09.2019 r. (środa), godz. 8:00-9:30,
14.09.2019 r. (sobota), godz. 8:30-9:15 i 10:15-11:00.