dr Anna Blajer-Gołębiewska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1260
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
111
WWW:
Inne funkcje:

- Opiekun specjalności Finanse w przedsiębiorstwach
-
Kierownik kursów podyplomowych Diploma in Accounting and Business
-
Koordynator współpracy z Association of Chartered Certified Accountants
- Koordynator programu Erasmus+

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze letnim 2019/20


Konsultacje na studiach stacjonarnych

piątek 13:00-14:30

Link do spotkania:

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

 

Konsultacje na studiach niestacjonarnych

23.05.2020 (sobota) 9:15-9:45

Link do spotkania:

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

 

UWAGA

Wszystkie konsultacje odbywają się on-line (w formie mailowej lub na MS Teams). 

W godzinach konsultacji odpowiadam na maile bezzwłocznie, a poza godzinami konsultacji - w ciągu 24 godzin.