dr Anna Blajer-Gołębiewska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1260
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
111
WWW:
Inne funkcje:

- Opiekun specjalności Finanse w przedsiębiorstwach
-
Kierownik kursów podyplomowych Diploma in Accounting and Business
-
Koordynator współpracy z Association of Chartered Certified Accountants
- Koordynator programu Erasmus+

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze zimowym 2019/20: 

wtorki 8:15-9:45

 

Następne konsultacje na studiach niestacjonarnych:

12.10.2019 (sobota), 12:30-13:30;
16.11.2019 (sobota), 13:00-13:30;
30.11.2019 (sobota), 11:15-11:45;
14.12.2019 (sobota), 10:30-11:30.