dr Anna Blajer-Gołębiewska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1260
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
111
WWW:
Inne funkcje:

- Opiekun specjalności Finanse w przedsiębiorstwach
-
Kierownik kursów podyplomowych Diploma in Accounting and Business
-
Koordynator współpracy z Association of Chartered Certified Accountants
- Koordynator programu Erasmus+

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze zimowym:

wtorki 10.00-11.30

 

Najbliższe konsultacje na studiach niestacjonarnych:

16.12.2018 (niedziela) 13.00-13.45;
20.01.2019 (niedziela) 11.15-11.45;
26.01.2019 (sobota) 13.00-13.30