dr Sylwia Machowska-Okrój

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1383
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
115
WWW:
Inne funkcje:
Informacje dla studentów

 UWAGA!

STUDENCI DZIENNI I NIESTACJONARNI KTÓRZY NIE MAJĄ JESZCZE ZALICZENIA BĄDŹ EGZAMINU Z PRZEDMIOTÓW:

MIKROEKONOMIA, EKONOMIA MENEDŻERSKA, PODSTAWY MIKRO I MAKROEKONOMII, PODSTAWY FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI,

PROSZENI SĄ O PRZYBYCIE DNIA 20 LUTEGO NA GODZINĘ 8.45 DO AULI WZ NA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA W CELU NAPISANIA TESTU.ZALICZENIA I EGZAMINY

Dodatkowa i absolutnie ostateczna poprawka zaliczenia z Mikroekonomii dla studentów stacjonarnych odbędzie się 13 lutego 2016 o godzinie 14.00 w auli B-4.

Dodatkowa i absolutnie ostateczna poprawka egzaminu z Mikroekonomii dla studentów stacjonarnych odbędzie się 16 lutego 2016 o godzinie 9.45 w auli B, Wydział Ekonomiczny.

Egzamin z Mikroekonomii dla studentów stacjonarnych odbędzie się 28 stycznia 2016 o godzinie 12.00 w auli WZ.

Poprawka zaliczenia z Mikroekonomii dla studentów dziennych odbędzie się dnia 28 stycznia 2016 o godzinie 12.00 w auli WZ.

Poprawka egzaminu z Mikroekonomii dla studentów stacjonarnych odbędzie się 4 lutego 2016 o godzinie 9.00 w sali C-20.

Egzamin z Mikroekonomii dla studentów niestacjonarnych odbędzie się 13 lutego 2016 o godzinie 14.00 w auli B-4.

Poprawka zaliczenia z Mikroekonomii dla studentów niestacjonarnych odbędzie się o godzinie 15.15 w sali C-20 w dniu 06.02.2016.

Poprawka egzaminu z Ekonomii Menedżerskiej dla studentów dziennych odbędzie się 16.02.2016 o godzinie 9.45 w auli B.

Poprawka egzaminu z Mikroekonomii dla studentów niestacjonarnych odbędzie się odbędzie się 20 lutego o godzinie 8.45 w auli WZ.

Drugi termin poprawkowy z Podstaw Mikroekonomii i Makroekonomii odbędzie się 28 stycznia 2016, godzina 17.00. Spotykamy się przy portierni.

 

Egzamin z Ekonomii Menedżerskiej dla studentów stacjonarnych odbędzie się 25 stycznia o 9.45 w auli A.

Poprawka z Ekonomii Menedżerskiej dla studentów niestacjonarnych odbędzie się 30 stycznia o godzinie 9.45 w sali C-20 na wydziale zarządzania (budynek za wydziałem ekonomicznym).

 

MIKROEKONOMIA
Podstawy ekonomii
EKONOMIA MENEDŻERSKA
Podstawy finansów i rachunkowaści
MIKROEKONOMIA ĆWICZENIA