dr Sylwia Machowska-Okrój

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1383
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
114
WWW:
Inne funkcje:
Informacje dla studentów

Poprawka zaliczenia (ćwiczenia) z Mikroekonomii, dla studentów niestacjonarnych odbędzie się 06.09.20, godzina 11.00, poprawka egzaminu (wykład) odbędzie się 13.09.20, godzina 11.00, ceteris paribus. 

Egzamin z Mikroekonomii dla studentów niestacjonarnych odbędzie się dnia 6.06.2020 o godzinie 11.00 w programie ZOOM. Do egzaminu przystępują tylko osoby, które uzyskały pozytywny wynik z zaliczenia ćwiczeń. 

Konsultacje odbywają się telefonicznie. Osoby zainteresowane otrzymają numer telefonu drogą mailową. Telefonu proszę używać we wtorki od 13.30 - 15.00. Ponadto jestem dostępna przez cały czas w mailowo.

Seminaria magisterskie odbywają się telefonicznie zgodnie z planem zajęć. Mailowo dostępna jestem w dowolnym dniu i porze.  

Życzę zdrowia i pozdrawiam Sylwia Machowska

MIKROEKONOMIA WYKŁAD