dr Sylwia Machowska-Okrój

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1383
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
114
WWW:
Inne funkcje:
Informacje dla studentów

Egzamin poprawkowy z Mikroekonomii dla studentów zaocznych odbędzie się dnia 25 lutego 2018 w sali C-20, godzina 10.30. Przychodzą tylko te osoby, które nie pisały jeszcze poprawki egzaminu. Przypominam, że studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy.

Egzamin poprawkowy z Ekonomii menedżerskiej dla studentów dziennych odbędzie się 19 lutego 2018, aula "O", godz. 9.45.


Egzamin poprawkowy z Ekonomii menedżerskiej dla studentów zaocznych odbędzie się 24 lutego 2018, aula "D", godz. 9.45.


TERMIN POPRAWKOWY Z PODSTAW MIKRO I MAKRO EKONOMII (część mikroekonomiczna) ODBĘDZIE SIĘ DNIA 15.12.2017 O GODZ. 13.30. SPOTYKAMY SIĘ PRZY PORTIERNI.

Egzamin z ekonomii menedżerskiej dla studentów dziennych odbędzie się 29 stycznia 2018,aula D, poniedziałek,godzina 9.45.

Egzamin z ekonomii menedżerskiej dla studentów niestacjonarnych odbędzie się 03 lutego 2018, aula O stycznia, sobota,godzina 8.00.

Mikroekonomia, poprawka zaliczenia dla studentów zaocznych odbędzie się 03.02.2018, aula "O" na WYDZIALE EKONOMICZNYM, godzina 8.00.

Mikroekonomia, egzamin dla studentów zaocznych, (którzy nie piszą poprawki zaliczenia 03.02.18), odbędzie się 03.02.18 o godz. 12.15, sala C-9.

Mikroekonomia, egzamin dla studentów zaocznych, (którzy pisali poprawkę zaliczenia w dniu 03.02.18),odbędzie się 11.02.18 o godz. 10.30, sala C-9.

Mikroekonomia,poprawka zaliczenia dla studentów dziennych odbędzie się dnia 26.01.18, godz. 13.30, aula B-4. 

Mikroekonomia, egzamin dla studentów dziennych odbędzie się dnia 30.01.18,godz. 11.30, sala C-9.

Mikroekonomia, poprawka egzaminu dla studentów dziennych odbędzie się dnia 06.02.18, godz. 10.30, sala C-9.

 

        

Podstawy finansów i rachunkowaści
Ćwiczenia z Mikroekonomii dla MSG
WYKŁADY Z MIKROEKONOMII DLA MSG