dr Sylwia Machowska-Okrój

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1383
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
115
WWW:
Informacje dla studentów


UWAGA! Ostateczny termin poprawkowy z Mikroekonomii dla studentów niestacjonarnych z Wydziału Zarządzania odbędzie się dnia 12 marca o godzinie 18.00. Spotykamy się koło portierni na Wydziale Ekonomicznym.


POPRAWKA EGZAMINU Z MIKROEKONOMII DLA STUDENTÓW NIESTACJONARNYCH ODBĘDZIE SIĘ DNIA 28.02.2015, GODZ. 10.30 SALA B-4                    

Egzamin z Mikroekonomii i poprawka zaliczenia dla studentów dziennych wydziału zarządzania odbędzie się dnia 30.01.2015, sala B-4, godzina 10.00.

Poprawka egzaminu z Mikroekonomii dla studentów dziennych wydziału zarządzania odbędzie się dnia 10.02.2015, sala B-4, godzina 10.00.

Egzamin oraz POPRAWKA ZALICZENIA z Mikroekonomii dla studentów zaocznych wydziału zarządzania odbędzie się dnia 14 lutego 2015 o godzinie 10.00 w auli WZ. 

Egzamin z Ekonomii Menedżerskiej dla studentów dziennych odbędzie się 03.02.2015, godz.10.00, aula A.

Poprawka egzaminu z Ekonomii Menedżerskiej dla studentów dziennych odbędzie się 09.02.2015, godz. 10.00 aula B.

Egzamin z Ekonomii Menedżerskiej dla studentów zaocznych odbędzie się 01.02.2015, godzina 19.30, aula A.

Poprawka egzaminu z Ekonomii Menedżerskiej dla studentów zaocznych odbędzie się 08.02.2015, godz. 11.30 aula A.

Studenci, którzy nie mają zaliczenia Podstaw ekonomii (część mikroekonomiczna) proszone są o przybycie dnia 30.01.2015, godz.10, sala B-4, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA.

 Zaliczenia poprawkowe z Podstaw finansów (studenci zaoczni) odbędzie się 01.02.2015, o godz. 19.30, aula A. 

 

 

 

PODSTAWY FINANSÓW
WYNIKI ZALICZENIA PODSTAW FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI