prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski

jednostka:
stanowisko:
profesor zwyczajny
funkcja:
telefon:
58-523-1342
tel. sekretariat:
1345
nr pokoju:
135
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
 • 1977 - doktor ekonomii
 • 1988 - doktor habilitowany nauk ekonomicznych
 • 1989 - docent
 • 1994 - profesor nadzwyczajny
 • 1999 - tytuł profesora
 • 2002 - stanowisko profesora zwyczajnego
Publikacje

2017

 1. 25 lat Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni "Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe"2017, R. 18, nr 10, ISSN: 1509-5878 s. 22-28.
 2. Badania marketingowe preferencji transportowych w podróżach miejskich mieszkańców miast na przykładzie Gdyni,  "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka" 2017, nr 64, ISSN: 0208-4821 s. 173-186 (50%, współautor: K. Hebel).
 3. Ćwierć wieku Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, "Biuletyn Komunikacji Miejskiej" 2017, nr 146, ISSN: 1234-9399 s. 45-48.
 4. Elastyczność cenowa popytu jako determinanta kształtowania taryf w transporcie miejskim  "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka" 2017, nr 75, ISSN: 0208-4821 s. 115-125 (33%, współautor: K. Hebel, M. Wołek).
 5. Ewaluacja interwencji w obszarze transportu miejskiego i aglomeracyjnego - stan obecny vs pożądany oraz próba standaryzacji metodyki badań (w) Ewaluacja wpływu programów transportowych : teoria i praktyka / [red. Joanna Obarymska-Dzierzgwa, Edyta Boratyńska-Karpiej],  Centrum Unijnych Projektów Transportowych,  Warszawa 2017, ISBN: 978-83-940563-4-6 s. 42-56 (50%, współautor: K. Grzelec).
 6. Polityka transportowa w miastach i aglomeracjach (w) Współczesna polityka transportowa / red. nauk. Włodzimierz Rydzkowski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017 ISBN: 978-83-208-2282-3 s. 253-271 (50%, współautor: K. Grzelec).
 7. Promocja transportu miejskiego na przykładzie Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka" 2017, nr 75, ISSN: 0208-4821 s. 153-163 (50%, współautor: H. Kołodziejski).
 8. Przesłanki i zakres interwencji publicznej w transporcie miejskim " Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka" 2017, nr 75, ISSN: 0208-4821 s. 101-114 (50%, współautor: K. Grzelec).
 9. Regionalizacja zbiorowego transportu pasażerskiego w Polsce "Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe" 2017, R. 18, nr 4, ISSN: 1509-5878 s. 22-27 (50%, współautor: K. Grzelec).
 10. Rola samochodu osobowego w podróżach miejskich mieszkańców Gdyni w 2015 roku w świetle wyników badań marketingowych "Przegląd Komunikacyjny" 2017, R. 72, nr 2, ISSN: 0033-2232 s. 21-24 (33%, współautor: K. Hebel, M. Wołek).
 11. Specyfika mobilności uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących w Gdyni " Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka" 2017, nr 62, ISSN: 0208-4821 s. 107-119.
 12. Tariffs and ticketing integration of collective public transport in the region at the example of Pomorskie Voivodeship  "Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics" 2017, Vol. 70,  ISSN: 2544-3224 s. 85-94 (50%, współautor: H. Kołodziejski).
 13. Zrównoważony rozwój transportu w miastach a jakość życia "Transport Miejski i Regionalny" 2017, nr 12, ISSN: 1732-5153,  s. 27-32.

 14. Time of urban travel of the inhabitants of Gdynia in the light of research (w:) Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics. 2017, Vol. 70, s. 95-107, ISSN: 2544-3224 (współautorstwo z K. Hebel 50%)

   

 15. The structure of demand and its economic consequences for urban transport  (w:) "Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics" 2017, Vol. 70, s. 75-84 ISSN: 2544-3224

 

2016


 1. 30 lat badań zachowań transportowych mieszkańców Gdyni w zakresie podróży miejskich "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka" 2016, nr 61,  ISSN: 0208-4821 s. 87-102  (50%, współautor: K. Hebel).
 2.  Badania marketingowe w planowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej (w)  Przewodnik do opracowywania planów zrównoważonej mobilności miejskiej / pod red. M. Wołek, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016 ISBN: 978-83-7531-277-5.
 3. Ewolucja postulatów przewozowych dotyczących podróży miejskich mieszkańców Gdyni w świetle wyników badań marketingowych z lat 1985-2015, "Problemy Transportu i Logistyki" 2016, nr 35, ISSN: 1644-275X s. 63-71 50%, współautor: K. Hebel).
 4.  Partycypacja społeczna w planowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej (w) Przewodnik do opracowywania planów zrównoważonej mobilności miejskiej / pod red. M. Wołek ,Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016 ISBN: 978-83-7531-277-5.
 5. Uwarunkowania zmian taryfowych w miejskim transporcie zbiorowym na obszarze funkcjonowania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej " Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka" 2016, nr 61, ISSN: 0208-4821 s. 69-85 (33%, współautorzy: K. Grzelec, H. Kołodziejski).
 6.  Transport miejski  W: "Transport : nowe wyzwania" / red. nauk. Krystyna Wojewódzka-Król i Elżbieta Załoga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016 s. 364-403 ISBN: 978-83-01-18462-9

   

   

 

 

 

 


2015

 

 1. Badania potrzeb przewozowych i popytu (W:) Rynek usług transportowych w Polsce.  Teoria i praktyka, pr zb. pod red. D. Rucińskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa  2015, ISBN: 978-83-208-2201-4, s. 125-132.
 2. Rynek usług transportu miejskiego. Charakterystyka rynku i Przemiany na rynku (W:) Rynek usług transportowych w Polsce. Teoria i praktyka, pr zb. pod red. D. Rucińskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015ISBN: 978-83-208-2201-4, s. 356-362.
 3. Rynek usług transportu miejskiego. Problemy funkcjonowania rynku, (W: ) Rynek usług transportowych w Polsce. Teoria i praktyka, pr zb. pod red. D. Rucińskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-208-2201-4, s. 362-367 (50%, współautor: H. Kołodziejski).
 4. Publiczny transport zbiorowy w planach zrównoważonego jego rozwoju dla miast centralnych aglomeracji miejskich w Polsce "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka" 2015, nr 57, ISSN: 0208-4821 , s. 159-172.
 5. Koncepcja integracji taryfowej transportu zbiorowego w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka" 2015, nr 57, ISSN: 0208-4821, s. 193-210 (34%, współautorzy K. Grzelec, H. Kołodziejski)
 6. Preferencje i zachowania komunikacyjne uczniów liceów ogólnokształcących w Gdyni i Sopocie,  "Autobusy. Technika, eksploatacja, systemy transportowe" 2015, nr 12,  ISSN: 1509-5878, s. 22-26.
 7. Rower jako środek transportu w podróżach miejskich w Gdyni: Autobusy Technika, eksploatacja, systemy transportowe". 2015, nr 12, ISSN: 1509-5878, s. 18-21.
 8. Rower jako środek transportu w podróżach miejskich w świetle wyników badań regionalnych (W:) Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów, X konferencja naukowo-techniczna PublicTrans 2015, Zakopane, 21-23.10.2015, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Oddział w Radomiu, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2015, ISBN: 978-83-7789-384-5, s. 19-28.
 9. Specyfika preferencji i zachowań komunikacyjnych uczniów szkół licealnych na przykładzie Gdyni i Sopotu, (W:) Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów, X konferencja naukowo-techniczna PublicTrans 2015, Zakopane, 21-23.10.2015, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Oddział w Radomiu, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2015, ISBN: 978-83-7789-384-5, s. 146-158.
 10. Uwarunkowania reprezentatywności badań marketingowych preferencji i zachowań transportowych mieszkańców na przykładzie Gdyni, "Transport Miejski i Regionalny" 2015, nr 5, ISSN: 1732-5153, s. 15-20 (50%, współautor M. Helbin).
 11. Konsekwencje ekonomiczno-finansowe integracji taryfowo-biletowej dla samorządów (W:) Koncepcja funkcjonowania Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście i Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w obsłudze transportowej obszaru metropolitalnego oraz integracji transportu publicznego w obszarze metropolitalnym i regionie, w tym integracji taryfowo-biletowej na obszarze OMT oraz zasad rozliczeń pomiędzy jej uczestnikami, pr. zb. pod red. H. Kołodziejskiego, Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Gdańsk 2015, ISBN: 978-83-922034-6-9, s. 89-95 (50%, współautor: H. Kołodziejski).
 12. Mechanizm rozliczeń podmiotów uczestniczących w pełnej integracji transportu miejskiego w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta, (W:) Koncepcja funkcjonowania Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście i Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w obsłudze transportowej obszaru metropolitalnego oraz integracji transportu publicznego w obszarze metropolitalnym i regionie, w tym integracji taryfowo-biletowej na obszarze OMT oraz zasad rozliczeń pomiędzy jej uczestnikami, pr. zb. pod red. H. Kołodziejskiego, Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Gdańsk 2015, ISBN: 978-83-922034-6-9, s. 95-99 (50%, współautor: H. Kołodziejski).
 13. Organizacja transportu publicznego w metropolii jako rezultat integracji tego transportu w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta i regionie(W:) Koncepcja funkcjonowania Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście i Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w obsłudze transportowej obszaru metropolitalnego oraz integracji transportu publicznego w obszarze metropolitalnym i regionie, w tym integracji taryfowo-biletowej na obszarze OMT oraz zasad rozliczeń pomiędzy jej uczestnikami, pr. zb. pod red. H. Kołodziejskiego, Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Gdańsk 2015, ISBN: 978-83-922034-6-9, s. 100-102 (50%, współautor: H. Kołodziejski)
 14. Warianty integracji taryfowo-biletowej, (W:) Koncepcja funkcjonowania Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście i Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w obsłudze transportowej obszaru metropolitalnego oraz integracji transportu publicznego w obszarze metropolitalnym i regionie, w tym integracji taryfowo-biletowej na obszarze OMT oraz zasad rozliczeń pomiędzy jej uczestnikami, pr. zb. pod red. H. Kołodziejskiego, Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Gdańsk 2015, s. 80-88, (50%, współautor: H. Kołodziejski).
 15. Kształtowanie mobilności w planach zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla centralnych miast aglomeracji miejskich w Polsce, "Logistyka (dodatek na CD Logistyka-nauka) , [dokument elektroniczny], 2015, nr 3, ISSN: 1231-5478, s. 5379-5385CD nr 2, cz. 1.

 2014

Publikacje

 

1.     Zrównoważony rozwój miejskiego transportu zbiorowego - przykład Gdyni, "Transport Miejski i Regionalny"  2014, nr 4, s. 4-9, ISSN 1732-5153.

2.     Plany zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w miastach, a wyzwania transportu miejskiego, "Logistyka"  2014, nr 2, CD Logistyka-Nauka, s. 399-408, ISSN 1231-5478.

3.     Plan zrównoważonej mobilności miejskiej jako kompleksowe podejście do planowania mobilności w miastach, (W): Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów : IX konferencja naukowo-techniczna PublicTrans 2014, Zakopane, 22-24 października 2014 r., Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Oddział w Radomiu,  Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2014, S. 162-172, ISBN 978-83-7789-307-4, (50%, współautor: K. Hebel).

4.     Wykorzystanie funduszy unijnych w zarządzaniu mobilnością w Gdyni,  "Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2014, R. 15, nr 1/2, s. 42-47, ISSN 1509-5878, (50%, współautor:  K. Hebel).

5.     Promotion of trolleybus as a means of public transport : the case of cities participating in trolley project,  “Logistyka 2014, nr 4, " CD Logistyka-Nauka, nr 3, s. 3413-3423, ISSN 1231-5478, (50%,współautor:  M. Wołek ).

6.     Strategia marketingowa Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, "Transport Miejski i Regionalny"  2014, nr 4, s. 32-37, ISSN 1732-5153, (50%, współautor: A. Mendryk).

7.     Wykorzystanie unijnych środków pomocowych w publicznym transporcie zbiorowym na przykładzie Metropolii Zatoki Gdańskiej, "Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe"  2014, nr 4, s. 24-30, ISSN 1509-5878, (50%, współautor: H.  Kołodziejski).

8.     Zarząd transportu regionalnego jako organizator transportu pasażerskiego w województwie "Transport Miejski i Regionalny"  2014, nr 7, s. 4-12, ISSN: 1732-5153, (50%, współautor: K. Grzelec)

9.     Plan zrównoważonej mobilności miejskiej jako kompleksowe podejście do planowania mobilności w miastach, "Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe " 2014, Nr 12, s. 28-31, ISSN 1509-5878, (50%, współautor: K. Hebel).

10.   Plan zrównoważonej mobilności miejskiej jako kompleksowe podejście do planowania mobilności w miastach, "TTS Technika Transportu Szynowego" 2014, Nr 11/12, s. 47-52, ISSN: 1232-3829,  (50%, współautor: K. Hebel).

11.   Organizacyjne problemy badań preferencji i zachowań transportowych mieszkańców na przykładzie Gdyni,  “Logistyka" 2014, Nr 6, CD Logistyka-Nauka, nr 1 s. 13346-13353,  ISSN 1231-5478, (40%, współautorzy: M. Helbin, M. Wołek).

12.   Badania marketingowe jako podstawa planowania zrównoważonej mobilności w miastach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu i Logistyka" 2014, Nr 52 pt. "Europejski transport i rynek usług transportowych w XXI wieku", Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego , Gdańsk 2014, s. 99-110, ISBN 0208-4821.

13.   Integracja transportu kolejowego z miejskim na obszarach metropolitalnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu i Logistyka" 2014, Nr 52, pt. "Europejski transport i rynek usług transportowych w XXI wieku", Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego , Gdańsk 2014, s.111-128, ISBN 0208-4821, (50%, współautor: H. Kołodziejski).

 

Konferencje

 

1.     Krajowa polityka miejska w zakresie transportu miejskiego, Referat wygłoszony na konferencji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. "Krajowa polityka miejska",  Gdańsk, 9 maja 2014r., s. 1-2.

2.     Plany zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w miastach, a wyzwania transportu miejskiego, Referat wygłoszony na Konferencji Naukowej TranSopot 2014, pt. "Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku" organizowanej przez Katedry Transportu i Logistyki  Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 26-27 maja 2014 r. , s. 1-19.

3.     Integration of public transport in metropolitan areas: example of the Tricity area of Gdansk, Gdynia and SopotThe second training workshope on network and traffic management - Making innovation  reality: how to get started organized by TIDE (Transport Innovation Deployment  for Europe w ramach 7 Programu Ramowego UE), Gdynia 04-05th of June 2014,  s. 1-20.

4.     Metody oddziaływania ZKM w Gdyni na jakość pracy kierowców I kontrolerów biletów, Referat wygłoszony na Konferencji Komisji Zarządów Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, Poznań, 4-5 września 2014 r., , s. 1-26.

5.     Plan zrównoważonej mobilności miejskiej jako kompleksowe podejście do planowania mobilności w miastach, Referat wygłoszony na   IX Konferencji Naukowo-Technicznej PublicTrans 2014, pt. "Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów"  organizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP i Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Zakopane, 22-24 października 2014 r., s. 1-18,  (50%, współautor K. Hebel)

6.     Przejście od planów transportowych do Planów Zrównoważonej Mobilności, Referat wygłoszony na Konferencji "Region Morza Bałtyckiego zmierzający ku planowaniu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej" organizowanej przez Związek Miast Bałtyckich oraz Urząd Miasta Gdyni w ramach projektu europejskiego CIVITAS DYN@MO, Gdynia, 23-24 października 2014 r., s. 1-21, (50%, współautor: K. Hebel)

7.     Problemy metodologiczne i organizacyjne badań preferencji i zachowań transportowych mieszkańców na przykładzie Gdyni, Referat wygłoszony na II Ogólnopolskiej Konferencji Kompleksowe Badania Ruchu organizowanej przez PBS w Sopocie, Sopot 26-27 listopada 2014 r., s. 1-18, (40%, współautorzy: M. Helbin, M. Wołek)

8.     Pomorska Kolej Metropolitalna jako środek transportu miejskiego i regionalnego w obsłudze Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy, Referat wygłoszony na Spotkaniu Rady Ekspertów przy Dziekanie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego , Gdańsk 11 grudnia 2014 r.

Prace projektowo-badawcze

1.     Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2014, (10%, współautorzy: K. Jamroz, K. Birr, S.  Grulkowski, K. Grzelec, K. Kalkowski, H. Kołodziejski, W.  Kustra, A. Szarata), s.1-105, www.pomorskie.eu/...publiczne/.../03_14_plan_transportowy_wersja_po.

2.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyników badań marketingowych z wiosny 2014 roku. Ekspertyza przygotowana dla Burmistrza Rumi,  Gdynia-Rumia 2014, maszynopis, s.1-51, 25%.(Współautorzy: K. Grzelec, J. Wensierski, K. Hebel)

3.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyników badań marketingowych z wiosny 2014 roku,  Ekspertyza przygotowana dla Prezydenta Sopotu,  Gdynia-Sopot 2014, maszynopis, s.1-63, 25%. (Współautorzy: K. Grzelec, M. Helbin, K. Hebel)

4.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wyników badań marketingowych z wiosny 2014 roku,  Ekspertyza przygotowana dla Wójta Kosakowa,  Gdynia-Kosakowo 2014, maszynopis, s.1-55, 25%.(Współautorzy: K. Grzelec, J. Wensierski, K. Hebel)

5.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wyników badań marketingowych z wiosny 2014 roku,  Ekspertyza przygotowana dla Burmistrza Żukowa,  Gdynia-Żukowo 2014, maszynopis, s.1-40, 25%. (Współautorzy: K. Grzelec, M. Helbin,  K. Hebel)

6.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Gminie Wejherowo  w świetle wyników badań marketingowych z wiosny 2014 roku,  Ekspertyza przygotowana dla Wójta Wejherowa,  Gdynia-Wejherowo 2014, maszynopis, s.1-39, 25%. (Współautorzy: K. Grzelec, M. Helbin,  K. Hebel) 

 

7.        Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Gminie Szemud w świetle wyników badań marketingowych z wiosny 2014 roku,  Ekspertyza przygotowana dla Wójta Gminy Szemud,  Gdynia-Szemud 2014, maszynopis, s.1-41, 25%. (Współautorzy: K. Grzelec, J. Wensierski, K. Hebel)

 

2013 

 

 1. Polskie i europejskie doświadczenia w opracowywaniu planów transportowych. [W:] Innowacja i Rozwój - Publikacja Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. Z o.o. afiliowanego ośrodka szkoleniowego UNITAR, Nr A/2013 pt. Zrównoważony Transport, ISBN 978-83-938154-0-1, s. 9-16 (50% współautor: M. Gromadzki).
 2. Funkcjonowanie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni w latach 1992-2012, "Autobusy" 2013, Nr 1-2, ISSN 1509-5878, s. 26-31 (50%, współautorzy: K. Grzelec, J. Wensierski).
 3. Funkcjonowanie transportu trolejbusowego w miastach partnerskich projektu TROLLEY. "Transport Miejski i Regionalny" 2013, Nr 5, ISSN 1732-5153, s. 4-10 (100%).
 4. Wykorzystanie funduszy unijnych w zarządzaniu mobilnością w Gdyni. [W:] Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP O Radom, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu, Radom 2013, ISBN 978-7789-236-7, s. 258-268, (50%, współautor K. Hebel).
 5. Wykorzystanie unijnych środków pomocowych w publicznym transporcie zbiorowym na przykładzie Metropolii Zatoki Gdańskiej. [W:] Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP O Radom, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu, Radom 2013, ISBN 978-7789-236-7, s. 269-286, (50%, współautor H. Kołodziejski).
 6. 70lat trolejbusów w Gdyni. "Autobusy"2013, Nr 7-8, ISSN 1509-5878, s.48-56 (50%, współautor , K. Hebel).
 7. Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego. [w:] Studia ekonomiczne. Współczesne Uwarunkowania rozwoju transportu w regionie, pod red. M. Michałowskiej, Nr 143, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s.69-77, ISSN 2083-8611 (50%, współautor , K. Grzelec).
 8. Instrumenty zarządzania mobilnością stosowane w miastach. "Zeszyty Naukowe, Problemy Ekonomiki Transportu Lądowego" pt. "Europejski transport i rynek usług transportowych",  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, nr 48, ISSN 0208-4821, s. 109-128 (50%, współautor , K. Hebel).
 9. Ekonomiczne aspekty integracji transportu zbiorowego na przykładzie Metropolii Zatoki Gdańskiej "Zeszyty Naukowe, Problemy Ekonomiki Transportu Lądowego" pt. "Europejski transport i rynek usług transportowych",  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, nr 48, ISSN 0208-4821, s. 129-146 (50%, współautor , H. Kołodziejski).
 10. Trolleybus transport in cities participating in the Trolley Project (Chapter 2.3), [W:] The Trolleybus as an Urban Means of Transport in the Light of the Trolley Project. Edited by M. Wołek, O. Wyszomirski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-174-1,s. 34-40, 100%.
 11. Models of Organization and Management of Trolleybus Transport (Chapter 5.1), [W:] The Trolleybus as an Urban Means of Transport in the Light of the Trolley Project. Edited by M. Wołek, O. Wyszomirski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-174-1,s. 78-81, (50%, współautor H. Kołodziejski).
 12. Organization and Management of Trolleybus Transport in Cities Participating in the Trolley Project (Chapter 5.3), [W:] The Trolleybus as an Urban Means of Transport in the Light of the Trolley Project. Edited by M. Wołek, O. Wyszomirski,Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-174-1, s. 84-89, 100%.
 13. The Future Role of Trolleybus Transport Systems with Particular Emphasis on the Cities Participating in the Trolley Project (Chapter 9.2) , [W:] The Trolleybus as an Urban Means of Transport in the Light of the Trolley Project. Edited by M. Wołek, O. Wyszomirski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-174-1, s. 150-152, 100%.

 

2012

 

 1. Konwersja autobusu z silnikiem diesla na trolejbus. Książka przygotowana w ramach projektu Trolley realizowanego z programu UE dla Centralnej Europy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Miasta Gdyni, ISBN 978-83-7531-181-5, s. 1-84. Gdynia 2012, współautorzy: M.Bartłomiejczyk, J.Dombrowski. M. Połom.
 2. Conversion of a Diesel Engine Bus into a Trolleybus. Książka przygotowana w ramach projektu Trolley realizowanego z programu UE dla Centralnej Europy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Miasta Gdyni, ISBN 978-83-7531-176-1, s. 1-82. Gdynia 2012, współautorzy: M.Bartłomiejczyk, J.Dombrowski. M. Połom.
 3. Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie, przemiany, rozwój. Pod redakcją D.Rucińskiej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, ISBN 978-83-208-1998-4, Warszawa 2012; (R.5.3. Badania rynku usług transportowych. Badania potrzeb przewozowych i popytu,s. 113-119,100%, R12.1. Rynek usług transportu miejskiego w Polsce. Charakterystyka rynku, s. 294-300.100%, R.12.2.Rynek usług transportu miejskiego w Polsce. Problemy funkcjonowania rynku, s.300-306, 50%, współautor: H. Kołodziejski, R.12.3. Rynek usług transportu miejskiego w Polsce. Przemiany na rynku, s. 306-314, 100%).
 4. Kształtowanie funkcjonowania i rozwoju regionalnego pasażerskiego transportu drogowego w świetle Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (W): Pasażerski transport regionalny - współczesne wyzwania, pod. red. E. Załogi. Uniwersytet Szczeciński, "Zeszyty Naukowe Nr 713. Problemy Transportu i Logistyki, Nr 16", ISSN 1640-6818, ISSN 1644-275X, Szczecin 2012,s. 173-187, 100%.
 5. Knowledge as capital. Using the example of the Board of Municipal Transportation in Gdynia, ""Transfer Wiedzy. Science Business Review" 2012, nr 7, Measurement of innovation. Return to the primary Energy. Sugar Project. Biuletyn Projektu Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez Akademię Morską w Gdyni, ISSN 2082-7520, s.13-17, 50%, współautor: K. Grzelec.
 6. Dwadzieścia lat funkcjonowania Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. "Transport Miejski i Regionalny" 2012, nr 8, ISSN 1732-5153, s. 4-12.
 7. Standardy wyposażenia pojazdów transportu miejskiego w urządzenia elektroniczne. "Biuletyn Komunikacji Miejskiej" 2012, nr 124, ISSN 1234-3999, s. 39-41.
 8. Efektywność ekonomiczna konwersji używanych autobusów na trolejbusy przez PKT Sp. z o.o. w Gdyni w latach 2004-2010, "Logistyka" 2012, nr 3, ISSN 1231-5478, CD, s. 1-6.
 9. Economic efficiency of conversion of used buses into trolleys by PKT Sp. z o.o.in Gdynia in the years 2004-2010, “Logistyka" 2012, nr 3, ISSN 1231-5478, CD s. 1-6.
 10. Zarządzanie bezpieczeństwem w miejskim transporcie zbiorowym z punktu widzenia organizatora. "Transport Miejski i Regionalny" 2012, nr 6, ISSN 1732-5153, s.4-12, 50%, współautor: H. Kołodziejski.
 11. Finansowanie zintegrowanych systemów taryfowo-biletowych na przykładzie Metropolii Zatoki Gdańskiej. Zbiór referatów  VII Konferencji Naukowo-Technicznej "Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów - PublicTrans 2012", Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, ISBN 978-83-7789-139-1, Radom 2012, s.136-151, 50%, współautor: H. Kołodziejski.
 12. Finansowanie zintegrowanych systemów taryfowo-biletowych na przykładzie Metropolii Zatoki Gdańskiej. "Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe." 2012, nr 12, ISSN 1509-5878, s.22-28, 50%, współautor: H. Kołodziejski.
 13. Percepcja transportu trolejbusowego w świetle badań preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców. "Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Gdańskiego.
  Ekonomika Transportu Lądowego Nr 44", ISSN 0208-4821, Gdańsk 2012, s. 117-131,25%, współautorzy: K. Hebel, M. Wołek.
 14. Organizacja przewozów pasażerów na rynku drogowego transportu regionalnego."Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego Nr 44", ISSN 0208-4821, Gdańsk 2012,s. 38- 50, 50%, współautor: H. Kołodziejski.

 

2011

 1. "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gmin i związków międzygminnych".  ISBN 978-83-919-415-6-0,  s.1-63. Warszawa 2011.                    
 2. "Zasady organizacji i możliwości integracji transportu miejskiego w warunkach obowiązywania Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym". "Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów. Public Trans 2011. VI Konferencja Naukowo-Techniczna. ISBN 978-83-7789-044-8, s.59-72. Radom 2011.  
 3. "Planowanie transportu miejskiego jako instrument kształtowania jego rozwoju". (W:) Funkcjonowanie i rozwój transportu. Pod red. W. Rydzkowskiego "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego" Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 41, ISSN 0208-4821, s.119-134.  Gdańsk 2011.             
 4. "Umowa do porozumienia międzygminnego jako instrument kształtowania lokalnego transportu zbiorowego". "Transport Miejski i Regionalny" 2011, Nr 5, ISSN 1732-5153, s. 7-11. Warszawa 2011.                       
 5. "Zarządy Komunikacji Miejskiej w procesie restrukturyzacji jej funkcjonowania w latach 1991-2011". "Biuletyn Komunikacji Miejskiej" 2011, Nr 118 , ISSN 1234-3999, s. 58-62.  Warszawa 2011.                     
 6. "Problemy funkcjonowania i rozwoju rynku transportu miejskiego". "Transport i Komunikacja" 2011, Nr 1, ISSN 1732-2774, s. 24-29.        Warszawa 2011.                    
 7. "Funkcjonowanie zintegrowanego transportu miejskiego w warunkach powołania związku międzygminnego". 2011, Nr 3, ISSN 1426-5788, s. 44-49.  Warszawa 2011.                   
 8. "Organizacja transportu miejskiego w aglomeracjach w świetle Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym". "Komunikacja Publiczna"  2011, Nr 11, ISSN 1426-5788, s. 17-26. Warszawa 2011.                      
           

2010

 

1.      Restrukturyzacja miejskiego transportu zbiorowego w Polsce w latach 1990-2010. "Transport Miejski i Regionalny" 2010, nr 5, ISSN 1732-5153, s. 7-12.

2.      80 lat gdyńskiej miejskiej komunikacji zbiorowej. "Transport Miejski i Regionalny" 2010, nr 3, ISSN 1732-5153, s. 2-8.

3.      Eksploatacyjne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju komunikacji trolejbusowej na przykładzie Gdyni. "Technika Transportu Szynowego" 2010, nr 5-6, ISSN 1232-3829, s. 55-59.

4.      Trolleybus thrives again in Gdynia under EU-funded projects. “Public Transport International" 2010, nr 4,  ISSN - 1016-796X, s. 40-47.

5.      Organizacja rynku transportu zbiorowego na obszarze Metropolii Zatoki Gdańskiej. "Komunikacja Publiczna" 2010, nr 1, ISSN 1426-5788, s. 26-33.

6.      Badania potrzeb przewozowych, popytu, preferencji i zachowań komunikacyjnych na przykładzie Gdyni. W: Kompleksowe badania ruchu. Teoria i praktyka. Doświadczenia miast polskich. "Zeszyty Naukowo- Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej." Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne Nr 93 (Zeszyt 152), ISSN 1231-9155, Kraków 2010, s. 71-82.

7.      Problemy funkcjonowania i rozwoju rynku transportu miejskiego. W: Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów. PublicTrans 2010.Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, Radom 2010,  ISBN 978-83-7201-95-7-5, s. 39-50.

8.      Zastosowanie nauki w zarządzaniu transportem publicznym na przykładzie ZKM w Gdyni. W; "Transfer wiedzy. Science Business Review. Biuletyn Projektu "Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez Akademię Morską w Gdyni". Akademia Morska w Gdyni., Gdynia 2010, ISSN 2082-7520, s. 41-45,

 

2009

 

1.      Gospodarowanie w gałęziach i rodzajach transportu. Transport miejski. W: Transport. Pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej -Król. ISBN 978-83-01-15955-9. Wydanie piąte zmienione. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

2.      Marketing w transporcie. W: Transport. Pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej  -Król. ISBN 978-83-01-15955-9. Wydanie piąte zmienione. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

3.      Dostosowanie przedsiębiorstw transportowych do wymogów Unii Europejskiej.             W: Transport. Pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej -Król. ISBN 978-83-01-15955-9. Wydanie piąte zmienione. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

4.      Modern urban transport systems in Europe. W: Innovative Perspective of Transport and Logistics. By J. Burnewicz. ISBN 978-83-7326-676-6, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.

5.      Integracja taryfowo-biletowa na obszarze Metropolii Zatoki Gdańskiej. W: Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów. IV Konferencja Naukowo-Techniczna PublicTrans 2009, ISBN 978-83-7204-840-0. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2009.

6.      Eksploatacyjne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju komunikacji trolejbusowej na przykładzie Gdyni. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowoczesna Trakcja Elektryczna" MET’2009. Materiały Konferencyjne. ISBN 83-908116-2-6. Politechnika Warszawska i Politechnika Gdańska, Warszawa-Gdańsk 2009.

7.      Connecting competition and integration. A concept of new organizational framework for polish local bus transport. Proceeding of International Conference on Competition and Ownership in Land Passenger transport. Beyond Competitive Tendering. By D. Van de Velde, A. Beck and W. Veeneman, Delft 2009.

8.      Proekologiczne rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego na przykładzie Metropolii Zatoki Gdańskiej. "Transport Miejski i Regionalny", ISSN 1732-5153, 2009.

9.      Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej. W: Zbiór referatów Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Plan transportowy w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym . Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji. Oddział w Warszawie, Warszawa 2009.

 

 

2008

 

 

1.      Transport miejski. Ekonomika i organizacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, ISBN 978-7326-507-3. R.4.3 pt. "Uwarunkowania kształtowania oferty przewozowej w transporcie miejskim", s. 89-96,  R. 6 pt. "Koszty transportu miejskiego", s.129-140 i 140-144,  R. 10.4. pt. "Ewolucja systemu organizacji i zarządzania transportem miejskim", s.221-224.

2.      Rola, zadania i zasady funkcjonowania regionalnego pasażerskiego transportu drogowego w latach 2008-2015 w świetle przewidywanych zmian organizacyjnych, prawnych i społecznych. Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie,  Warszawa- 2008, ISBN 978-83-923223-1-3 s.1-118.

3.      Zintegrowany transport publiczny w obsłudze Metropolii Zatoki Gdańskiej. Zbiór referatów  III Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów - PublicTrans 2008". Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Radom 2008, ISBN 978-83-7204-684-0, s. 147-163.

4.      Zintegrowany transport publiczny w obsłudze Metropolii Zatoki Gdańskiej. "Transport i Komunikacja" 2008, nr 3, ISSN 1732-2774, s. 52-60.

5.      Rozliczenia pomiędzy organizatorami a operatorami w komunikacji miejskiej, "Biuletyn Komunikacji Miejskiej", Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej w Warszawie, Warszawa 2008, nr 102, ISSN 1234-3999, s. 26-28.

6.      Kształtowanie rozwoju lokalnego i regionalnego transportu publicznego w Polsce w świetle polityki transportowej Unii Europejskiej. "Transport Miejski i Regionalny" 2008, nr 2, ISSN: 0209-0333, s. 2-6.

 

2007

 

1.      Ewolucja systemów organizacji transportu miejskiego w Europie. "Przegląd Komunikacyjny" 2007, nr 7, ISSN 0033-22-32, s. 23-28.

2.      Kierunki zmian w funkcjonowaniu lokalnego i regionalnego transportu publicznego w Polsce w świetle polityki transportowej Unii Europejskiej. "Biuletyn Komunikacji Miejskiej" 2007, nr 97, ISSN 1234-9399, s. 6-11.

3.      Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdyni w 2006 roku. "Biuletyn Komunikacji Miejskiej" 2007, nr 97, ISSN 1234-9399, s.66-69.

4.  Wpływ organizacji i zarządzania transportem miejskim na kształtowanie jakości usług. "Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Odział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne" nr 83, Kraków 2007, ISSN 1231-9155, s. 171-188. .

5.  Kontrola funkcjonowania transportu miejskiego jako element kształtowania jakości usług na przykładzie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. "Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne" nr 83, Kraków 2007, ISSN 1231-9155, s. 207-222.

6.  Recenzja ksiązki "Ceny transportu miejskiego w Europie". "Przegląd Komunikacyjny" 2007, nr 8, ISSN 0033-22-32, s. 43.

7,.  Modelowe ujęcie integracji transportu pasażerskiego w Metropolii Zatoki Gdańskiej. "Pomorski Przegląd Gospodarczy" 2007, nr 3, ISSN 1506-6150, s. 51-54, 100%.

8.  Kontrola funkcjonowania transportu miejskiego jako element kształtowania jakości usług na przykładzie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni "Transport Miejski i Regionalny" Nr 12, Warszawa 2007, ISSN 1732-5153, s.2-7. 50%.

 9.  Zrównoważony rozwój transportu w miastach a jakość życia "Transport Miejski i Regionalny" 2017, nr 12, ISSN: 1732-5153,  s. 27-32.

 

 

 

Zainteresowania
 • ekonomika, eksploatacja i organizacja transportu pasażerskiego, a w szczególności miejskiego
 • marketing, w szczególności badania i strategie marketingowe
 • funkcjonowanie rynku transportowego, w szczególności transportu pasażerskiegio
Inne
 • od 1987 roku praca w jednostkach organizacyjnych transportu miejskiego
 • 1987-1989 - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Gdańsku - specjalista ds.. Organizacji przewozów
 • 1989-1992 - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunkacyjne w Gdyni - główny specjalista organizacji przewozów
 • od 1992 - Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni - dyrektor
 • od 2007 - członek Zarządu Metropolitalnego Związku komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
 • od 2000 - przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni
 • Nagrody: Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za monografię habilitacyjną pt. "Substytucja i komplementarność indywidualnej i zbiorowej komunikacji miejskiej"
 • Medal 70 - lecia Gdyni
 • Medal "Zasłużony dla komunikacji miejskiej"