dr Jarosław Kempa

stanowisko:
asystent
funkcja:
telefon:
058-523-1420
tel. sekretariat:
1420
nr pokoju:
224
WWW:
Inne funkcje:
Kariera

Stanowisko:

  •  asystent, Katedra Polityki Gospodarczej, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

Wykształcenie:

  •  stopień naukowy doktora, Uniwersytet Gdański
  • studia magisterskie, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, kierunek: Informatyka i Ekonometria

  • studia magisterskie, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Wydział Administracyjny, specjalność: Organizacja obrotu portowo-morskiego

 

Publikacje
Zainteresowania
  • Polityka gospodarcza: strategie rozwoju lokalnego i regionalnego
  • Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego
Inne
  • Działacz samorządowy