dr Grzegorz Szczodrowski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1420
tel. sekretariat:
1420
nr pokoju:
225
WWW:
Inne funkcje:

opiekun specjalności Analityk Rynku

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w sesji poprawkowej odbędą się 4 i 11 września w godzinach 14.30 - 16.00 w pokoju 226.