dr Grzegorz Szczodrowski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1420
tel. sekretariat:
1420
nr pokoju:
225
WWW:
Inne funkcje:

opiekun specjalności Analityk Rynku

Studia stacjonarne i niestacjonarne

UWAGA!

Konsultacje w semestrze letnim odbywają się we wtorki w godzinach 18.45 - 20.15 oraz dodatkowo, dla studentów niestacjonarnych, bezpośrednio po moich zajęciach.