dr Grzegorz Szczodrowski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1420
tel. sekretariat:
1420
nr pokoju:
225
WWW:
Inne funkcje:

opiekun specjalności Ekonomia Biznesu

opiekun Koła Naukowego Polityki Gospodarczej

Kariera
 • 1993 - 1994 asystent stażysta w Katedrze Polityki Gospodarczej
 • 1994 - 2001 asystent w Katedrze Polityki Gospodarczej (praca magisterska: Analiza procesów prywatyzacyjnych w porcie gdańskim")
 • Od 2001 r. adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej (dysertacja doktorska: Transformacja polskiego systemu podatkowego w świetle dostosowań do Unii Europejskiej")
Publikacje

 

Publikacje książkowe do roku 2007

 • Polski system podatkowy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007,
 • Finanse publiczne, WSZiP Łomża 2003,
 • Polski system podatkowy. Strategia transformacji, Wyd. UG, Gdańsk 2001,
 • redakcja naukowa (razem z Sylwią Pangsy-Kania) książki: Polska gospodarka w UE. Innowacyjność, konkurencyjność, nowe wyzwania, FRUG, Gdańsk 2005,
 • redakcja naukowa (razem z Sylwią Pangsy-Kania) książki: Gospodarka Polskiw zjednoczonej Europie. Przedsiębiorczość, branże, regiony, FRUG, Gdańsk 2005,
 • redakcja naukowa (razem z Sylwią Pangsy-Kania) książki: Polityka i rozwój gospodarczy Polski w UE. Ocena i perspektywy, FRUG, Gdańsk 2005,
 • redakcja naukowa (razem z K. Piechem) książki: Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Instytut Wiedzy, Warszawa 2003,
 • redakcja naukowa książki i współautorstwo: Transformacja gospodarcza a sektor publiczny, Wyd. UG, Gdańsk 2002,
 • redakcja naukowa (razem z K. Piechem) książki: Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w dobie integracji z gospodarką światową, Instytut Wiedzy, Warszawa 2002,
 • redakcja naukowa książki i współautorstwo: Sektor publiczny a gospodarka polskaw dobie transformacji systemowej, Wyd. UG, Gdańsk 1999,
 • redakcja naukowa (razem z H. Ćwiklińskim) i współautorstwo książki: Dylematy i osiągnięcia polskiej polityki transformacji gospodarczej, Wyd. UG, Gdańsk 1995.


Wybrane artykuły do roku 2007

 • Koncepcje opodatkowania przedsiębiorstw - CIT, podatki alternatywne, harmonizacja w: Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Przemiany i perspektywy, pod red.  A. Manikowskiego i A. Psyk, WWZ, Warszawa 2007,
 • Podatki i wydatki: polski marsz w stronę "starej Europy" (razem z Sz. Kiermasz) w: Dlaczego inne kraje nas przeganiają, pod red. J. Winieckiego, wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007,
 • Dlaczego państwo sięga do mojej kieszeni w: Ekonomia po polsku, pod red. D. Filara,  A. Rzońcy, G. Wojtowicza, wyd. CeDeWu, Warszawa 2007,
 • Najmniej zły podatek liniowy w: Gospodarka bez ekonoma, pod red. J. Winieckiego, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Warszawa 2006,
 • Akcesja do UE a kształtowanie polskiego systemu podatkowego, w: Polska w Unii Europejskiej, pod red. A. Górnickiego, WSZiP w Łomży, Łomża, Elbląg 2003,
 • Możliwości zmian w polskim systemie podatkowym w kontekście integracji z Unią Europejską, w: Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej, pod red. J. Tomidajewicza, Wyd. AE, Poznań 2003,
 • Międzynarodowa konkurencyjność Polski w: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej, pod red. S. Swadźby, Wyd. AE, Katowice 2002,
 • Polski system podatkowy: Unia Europejska i wyzwania globalizacji, w: Globalizacja w gospodarce światowej, pod red. M. Skurczyńskiego, Wyd. UG, Gdańsk 2002,
 • Raport o stanie polskiej gospodarki w 1999 r. z elementami prognozy na rok 2000. Ekspertyza dla KERM, pr. zbior. pod red. C. Józefiaka, CAS, Warszawa 2000,
 • Integracja europejska a wewnętrzny system podatkowy, w: "Interes publiczny", czerwiec 1999, Centrum im. A. Smitha, Warszawa 1999.

 

 Wystąpienia konferencyjne do 2012 r.:

 • Ocena prorodzinnych rozwiązań w podatku dochodowym od osób fizycznych z perspektywy tax expenditure, konferencja: "Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Dobrobyt w rozumieniu nauk społecznych", UE w Katowicach, Ustroń 22-24 września 2011
 • Mechanizmy polskiego lobbingu: bliżej Wschodu, czy Zachodu?, XVI KNME "Wolność ekonomiczna, rozwój, wybór publiczny", Sopot, 6-8 września 2010
 • Polityka podatkowa po kryzysie - czy grozi nam kryzys ściągalności VAT?, XV KNME "Przyszłość gospodarek po światowym kryzysie", Warszawa, 21-22 września 2009
 • Polityka podatkowa środkowoeuropejskich krajów członkowskich Unii Europejskiej w warunkach harmonizacji podatkowej, konferencja: "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych", UE we Wrocławiu, Karpacz, 2-4 września 2009
 • Opodatkowanie dochodów z pracy w Polsce - od progresji do podatku liniowego?, Konferencja Naukowa "Transformacja po latach", TEP, Warszawa, 19 maja 2009

 

Zainteresowania
 • Finanse publiczne
 • Systemy podatkowe
 • Ekonomiczny wymiar członkostwa Polski w UE
 • Teoria wyboru publicznego
Inne

 

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej Instytutu Wiedzy i Innowacji
 • Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich, członek Rady TEP 2017-2018 
 • Ekspert Instytutu Sobieskiego
 • Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 • Laureat dwóch indywidualnych i dwóch zespołowych nagród Rektora UG za osiągnięcia naukowe
 • Organizator wielu konferencji naukowych
 • Członek Rady Wydziału Ekonomicznego UG dwóch kadencji
 • staż naukowy w Agder College w Norwegii: Instytucje i ekonomika EWG