dr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
58-523-1305
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
122
Inne funkcje:

kierownik Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich

Informacje dla studentów

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu dla studentów 1 NS1 EK oraz MSG odbędzie się w sobotę 2.03.2019, godz. 10:15, sala B408. 

Dodatkowe, nieprzywracalne zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu dla studentów 1 NS1 EK oraz MSG odbędzie się w sobotę 2.03.2019, godz. 8:30, sala B408.

Wyniki egzaminów / Examination results
Mikroekonomia FiR
Financial Analysis
Zarządzanie finansami
BH