dr hab. Leszek Czerwonka, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
58-523-1305
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
122
Inne funkcje:

kierownik Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich

Informacje dla studentów

Egzamin z przedmiotu Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu dla 1 NS1 EK i MSG odbędzie się w sobotę 13 lutego 2021, godz. 13:30.

 

 

Wyniki egzaminów / Examination results
Mikroekonomia FiR
Financial Analysis
Zarządzanie finansami
BH