mgr Krzysztof Grablewski

Opublikowano 01 lutego 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 31 stycznia 2019 r.

Tytuł rozprawy: Zatrudnienie wspomagane jako instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego)

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG

Recenzenci:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Recenzje:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: