dr Bożena Kłusek-Wojciszke

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1246
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
326
WWW:
Inne funkcje:
Informacje dla studentów

 

W DNIU 6.04 (sobota) seminarium rozpocznie się od godziny 15.00