Linki

 

Polskie instytucje państwowe, ministerstwa, urzędy centralne:

Kancelaria Prezydenta: www.prezydent.pl
Kancelarie Sejmu : www.sejm.gov.pl
Kancelaria Senatu: www.senat.gov.pl
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów : www.kprm.gov.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu : www.menis.gov.pl
Ministerstwo Finansów : www.mf.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki i Pracy: www.mgip.gov.pl
Ministerstwo Kultury: www.mk.gov.pl
Ministerstwo Infrastruktury: www.mi.gov.pl
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji: www.mnii.gov.pl
Ministerstwo Obrony Narodowej: www.mon.gov.pl
Ministerstwo Polityki Społecznej: www.mps.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl
Ministerstwo Skarbu Państwa: www.msp.gov.pl
Ministerstwo Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji : www.mswia.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl
Ministerstwo Środowiska: www.mos.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia: www.mz.gov.pl
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa : www.arimr.gov.pl
Agencja Rynku Rolnego : www.arr.gov.pl
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa : www.awrsp.gov.pl
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych: www.giodo.gov.pl
Główny Urząd Ceł : www.guc.gov.pl
Główny Urząd Statystyczny: www.stat.gov.pl
Instytut Pamięci Narodowej: www.ipn.gov.pl
Komitet Badań Naukowych: www.kbn.gov.pl
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji : www.krrit.gov.pl
Najwyższa Izba Kontroli : www.nik.gov.pl
Narodowy Bank Polski : www.nbp.pl
Państwowa Agencja Atomistyki : www.paa.gov.pl
Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych : www.paiz.gov.pl
Rzecznik Praw Obywatelskich : www.brpo.gov.pl
Urząd Kultury Fizycznej i Sportu: www.ukfis.pl
Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych: www.unuz.gov.pl
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów : www.uokik.gov.pl
Krajowy Urząd Pracy : www.kup.gov.pl
Urząd Służby Cywilnej: www.usc.gov.pl
Urząd Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych : www.zus.pl
Międzynarodowe Centrum Kultury: www.mck.krakow.pl
 

Organizacje międzynarodowe:

Council of Europe / Rada Europy: www.coe.org
Organizacja Narodow Zjednoczonych (ONZ)/ United Nations (UN): www.un.org
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju / United Nations Development Programme :www.undp.org
UNICEF:www.uncef.org
United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) :www.unece.org
United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation (UNESCO): www.unesco.org
Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego / Organisation for Economic Cooperation and development (OECD): www.oecd.org
Organizacja Paktu Północno Atlantyckiego / North Atlantic Treaty Organisation (NATO):www.nato.int
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) / Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE):www.osce.org
Światowa Organizacja Handlu / World Trade Organisation (WTO):www.wto.org
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu / European Free Trade Organisation (EFTA): www.efta.int
Światowa Organizacja Zdrowia / World Health Organisation (WHO):www.who.org
Bank Światowy / World Bank: www.worldbank.org
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) / International Monetary Fund (IMF): www.imf.org
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju / European Bank for Reconstruction and Development (EBRD): www.ebrd.com
Międzynarodowa Organizacja Pracy / International Labour Organisation (ILO): www.ilo.orgg
Organizacja Żywności i Rolnictwa / Food and Agriculture Organisation (FAO): www.fao.orgg
Eurochambres: www.eurochambres.bee
  Oficjalna strona Unii Europejskiej - http://europa.eu/
Urząd Statystyczny UE - Eurostat - http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Ośrodek Badań Europejskich - Centre for European Policy Studies (CEPS) - http://www.ceps.be/index3.php
Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej - http://www.ukie.gov.pl
Centrum Informacji Europejskiej - http://www.cie.gov.pl/
Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego - IKiC HZ - http://www.ikchz.warszawa.pl/
Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - CASE - http://www.case.com.pl/
Serwis informacyjny dot. UE - EUROPAP - http://euro.pap.com.pl
P@NEUROPA - UE & świat - portal młodych - http://www.paneuropa.prv.pl//
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Centrum EURO INFO - program Komisji Europejskiej dla MSP