dr Bożena Kłusek-Wojciszke

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1246
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
326
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

konsultacje w semestrze letnim

W DNIU 6.04 (sobota) seminarium rozpocznie się od godziny 15.00


Studia dzienne

Środa  13.00 - 13.30

I tydzień wtorek 14. 00 - 15. 00

II tydzień wtorek 17. 30- 18.30

Zaoczne

16.03   13.00 - 13.30

23.04   18. 15 - 18.45