Erasmus+

Opublikowano 19 lipca 2017 roku

W ramach grantu Erasmus+ istnieje możliwość złożenia aplikacji na mobilność w wymiarze 1 tygodnia w okresie 17-23 września 2017 r.  Projekt dotyczy współpracy w zakresie usług edukacyjnych i zakłada wyjazd studyjny pracowników uczelni. Jednym z celów wyjazdu jest zapoznanie się ze strategią i doświadczeniem w rozwijaniu usług edukacyjnych.

Zgodnie z założeniami projektu pracownicy aplikujący  powinni spełniać następujące kryteria:

  • posiadanie co najmniej stopienia doktora i staż powyżej 5 lat z doświadczeniem prowadzenia zajęć w języku angielskim,
  • doświadczenie związane z promocją usług dydaktycznych,
  • pełnienie funkcji kierownika programów prowadzonych w języku angielskim na poziomie executive, oznaczające realny wpływ na udoskonalenie modelu nauczania dostosowującego kwalifikacje i umiejętności absolwentów do potrzeb zmieniających się warunków międzynarodowego otoczenia gospodarczego,
  • praca na rzecz programów Erasmus.


Aplikacja powinna zawierać szczegółową propozycję wykładu oferowanego na uczelni zagranicznej i oczekiwanych rezultatów podniesienia kompetencji dydaktycznych.

Aplikacje proszę składać drogą mailową na adres koordynatora projektu dr hab. Krystyny Żołądkiewicz, prof. nadzw. (ekokz@ug.edu.pl) do dnia 25 lipca 2017 r.