Uchwała Nr 40/14/WEUG

Uchwała Nr 40/14/WEUG w sprawie przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Justyny Szybskiej-Lewandowskiej i dopuszczenie do publicznej obrony podjęta 26 czerwca 2014 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu dwóch recenzji dr hab. inż. Wiesławy Lizińskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i prof. UG, dr hab. Przemysława Kulawczuka podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej mgr Justyny Szybskiej-Lewandowskiej i dopuszczenia do publicznej obrony.

Obrona odbędzie się w dniu 10 lipca 2014 r. o godzinie 11.00. Przy obecności 30 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 30 osób, nie było osób głosujących przeciwnie i „wstrzymujących się” od głosowania.

 

Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski