Uchwała Nr 37/14/WE UG

Uchwała Nr 37/14/WE UG w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Ewy Patry podjęta 26 czerwca 2014 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust.1, art. 13 i art. 14 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 84 poz. 455), po wysłuchaniu opinii opiekuna naukowego prof. UG, dr hab. Doroty Simpson podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Ewy Patry pt. „Rozwój wykorzystania nietypowych form zatrudnienia jako element kształtowania elastyczności rynku pracy w Polsce”.

Przy obecności 31 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 28 osób, 3 osoby głosowały „przeciwnie” i nikt nie „wstrzymał się” od głosu.

Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski