Uchwała Nr 45/13/WE UG

Uchwała Nr 45/13/WE UG w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Justynie Szybskiej-Lewandowskiej podjęta 11 kwietnia 2013 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii opiekuna naukowego prof. UG, dr hab. Eugeniusza Gostomskiego podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Justynie Szybskiej-Lewandowskiej pt. „Wpływ inwestycji otoczenia biznesu na rozwój przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem powiatu kwidzyńskiego” powierzając prof. UG, dr hab. Eugeniuszowi Gostomskiemu funkcję promotora.

Przy obecności 29 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 29 osób, przy braku osób głosujących „przeciwnie” i „wstrzymujących się” od głosowania.


Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski