dr Leszek Reszka

stanowisko:
asystent
funkcja:
telefon:
58-523-1351
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
110
Inne funkcje:

opiekun naukowy Naukowego Koła Logistyki

kierownik Studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej

Studia stacjonarne i niestacjonarne

w czerwcu 2018: 

4 VI (poniedziałek), godz. 10:00

13 VI (środa), godz. 13:40

21 VI (czwartek), godz. 16:00

25 VI (poniedziałek), godz. 14:00