dr Leszek Reszka

stanowisko:
asystent
funkcja:
telefon:
58-523-1351
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
110
Inne funkcje:

Kierownik Studiów podyplomowych: Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej

Opiekun naukowy Naukowego Koła Logistyki

Sekretarz naukowy Konferencji naukowej: Modelowanie procesów i systemów logistycznych

Studia stacjonarne i niestacjonarne

podczas poprawkowej letniej sesji egzaminacyjnej 2018/19

2 września (poniedziałek), ok. godz. 12:30 (po obronie)

12 września (czwartek), godz. 9:00