dr Leszek Reszka

stanowisko:
asystent
funkcja:
telefon:
58-523-1351
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
110
Inne funkcje:

opiekun naukowy Naukowego Koła Logistyki

Studia stacjonarne i niestacjonarne

w semestrze letnim 2017/18: 

I tydzień, poniedziałki, godz.: 11:30

II tydzień, poniedziałki, godz.: 10:00