dr Leszek Reszka

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1351
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
110
Inne funkcje:

Kierownik Studiów podyplomowych: Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej

Opiekun naukowy Naukowego Koła Logistyki

Studia stacjonarne i niestacjonarne

w semestrze letnim 2019/20:

I tydzień, poniedziałek, godz. 18:45

 II tydzień, poniedziałek, godz. 9:00