dr Monika Grottel

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1355
tel. sekretariat:
1390
nr pokoju:
303
WWW:
Inne funkcje:

opiekun specjalności handel zagraniczny

opiekun Studenckiego Koła Naukowego HaZet

koordynator programu wymiany studenckiej między UG i HSB

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze letnim:

studia stacjonarne:

wtorek, godz. 8.30 - 9.45

środa, godz. 8.30 - 9.45

 

 

studia niestacjonarne:

1.02.2020, godz. 10.30 - 11.30